นานาสาระจาก.. อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

 

 

ภาพและประวัติพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1-17

กดที่ภาพเพื่อเข้าชม

 


คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 - 2561

กดที่ภาพเพื่อชม

 

กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสาร

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

งานพระราชทานเพลิงศพ
พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.
7)

วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค

อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐเมริกา

10 - 14 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

90 ปี หลวงตาชี

กดที่ภาพเพื่อชม

 

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 39/2558

ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

 

 
 

พระพรหมสิทธิ

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

นำคณะสงฆ์ไทยเชื่อมสัมพันธไมตรีกับคณะบาทหลวง กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

กดที่ภาพเพื่อชม

 

  

การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พ.ศ.2558

กดที่ภาพเพื่อชม

 


 

วัดไทยนอร์เวย์ 2015

กดที่ภาพเพื่อชม

การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

วันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ.2557

 

 

ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : ชุดที่ 3 : ชุดที่ 4 : ชุดที่ 5 : ชุดที่ 6 : ชุดที่ 7

 

 


 

การประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

พุทธศักราช 2558

กดที่ภาพเพื่อชม

 

 


 

การประชุมสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1

ณ มหาวิทยาลัยดาร์บี้ สหราชอาณาจักร

จัดโดย วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร

 

 

 


 

การประชุมสัมมนาาสนสัมพันธ์ ผู้นำศาสนาสากล

15 กันยายน 2558

ณ วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร เมืองคิงส์บรอมลี่ ประเทศอังกฤษ

 

 

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต ปยุตฺโต ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)

กดที่ภาพเพื่อชม


  

 


 

พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

12 - 14 พฤษภาคม 2558

 

 

 


หนังสือเล่มแรกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

กดที่ภาพเพื่อชม

 

 


 

 

หนังสือเล่มแรกของ มจร. พ.ศ.2499

กดที่ภาพเพื่อชม

อนุสรณ์ มจร. ครบรอบ 9 ปี

 

ตอนที่ 01 ตอนที่ 02 ตอนที่ 03 ตอนที่ 04 ตอนที่ 05

ตอนที่ 06

ตอนที่ 07

ตอนที่ 08

ตอนที่ 09

ตอนที่ 10 ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15 ตอนที่ 16

ตอนที่ 17

ตอนที่ 18

 

 

  

 

 

 

เยี่ยมวัดบ้านไร่ - ไหว้หลวงพ่อคูณ
กับอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

กดที่ภาพเพื่อชม

 

 

 

 

 

 

 

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264