สันติอโศกอีกที !

 

      106 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งคือ (1) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วย กฎหมาย (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

     นั่นคือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ว่าด้วย คุณวิบัติ ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

      ในวงเล็บ 2 ที่ภาษากฎหมายเรียกว่า "อนุ 2" นั้น เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชเหล่าอื่น ซึ่งประชาชนคนไทยเคารพนับถือ ไม่อยากให้พระสงฆ์ต้องมาแปดเปื้อนเรื่องโลกๆ เช่นในทางการเมือง จึงมีบทบัญญัติห้ามมิให้พระสงฆ์เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ห้ามมิให้พระสงฆ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือแม้แต่ห้ามมิให้ลงคะแนน ดังนำเสนอมา

      แต่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้ มีบุคคลคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองว่า "เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา" คนๆ นี้ชื่อ นายจันทร์ แห่งสำนักสันติอโศก ก็เป็นสมุนหรือบริวารของนายรักษ์ รักพงษ์ นั่นแหละ อุตริไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่บ้านเกิดของตัวเองกับเขาด้วย

      พวกสันติอโศกนั้นถูกคณะสงฆ์ไทย "ขับไล่" ให้พ้นจากคณะสงฆ์ไทย ไม่ยอมรับให้เป็นพระสงฆ์ไทยไม่ว่านิกายใด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 แล้ว ทีนี้เมื่อมีกฎหมายระบุว่า คณะสงฆ์ไทยประกอบด้วย พระภิกษุสามเณรในมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย เท่านั้น ดังนี้ เมื่อสอง นิกายนี้ไม่ยอมรับนับถือสันติอโศกๆ จึงมิใช่พระสงฆ์ไทย และศาลฎีกาได้ตัดสินเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า โพธิรักษ์และบริวารไม่ใช่พระสงฆ์ จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้รูปแบบของพระสงฆ์ไทยในการครองชีพ ไม่ว่าจะเป็นการโกนหัว การนุ่งห่มผ้าไตรจีวร การบิณฑบาต รวมทั้งกริยาอาการอื่นๆ เช่นใช้คำว่า "อาตมา" พูดแทนชื่อตัวเอง เป็นต้น ซึ่งถ้าหากกระทำก็ถือว่า "ละเมิดกฎหมาย" ต้องถูกลงโทษตามกบิลเมือง

      เมื่อถูกคณะสงฆ์ไทยขับไล่พ้นจากสังกัดนั้น โพธิรักษ์ใช้ความเป็น "หัวหมอ" ไม่ยอมรับการขับไล่ใน 2 ประเด็น คือ

      1.อ้างว่าตัวเอง "ลาออกจากมหาเถรสมาคมก่อนที่มหาเถรสมามาคมจะมีมติขับไล่ตัวเอง" การที่มหาเถรสมาคมขับไล่ตัวเองพ้นคณะสงฆ์ไทยนั้นจึงไม่มีผล คือเป็นโมฆะ เพราะว่าตัวเองชิงประกาศลาออกก่อน โพธิรักษ์เล่นคารมว่า "ใครชกก่อน เอ๊ย ประกาศก่อน คนนั้นเป็นฝ่ายถูก"

     2. แม้ว่าจะมีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่า "มหาเถรสมาคมมีอำนาจในการสั่งให้พระโพธิรักษ์สละสมณะเพศ คือสั่งให้สึกได้" ดังนี้ก็ตาม และศาลอาญาก็ลงดาบฟาดฟันให้โพธิรักษ์ผิดในข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ ต้องถูกภาคทัณฑ์นานหลายปี จนป่านนี้ยังเป็นชนักติดหลังดึงยังไงก็ไม่หลุด แต่แม้จะโดนพิพากษาซ้ำแล้วซ้ำเล่า โพธิรักษ์และสมุนก็ยังหมุนสมองใช้อุบายโกหกตอแหลนานัปการให้สงคมไทยสับสน โดยอ้างว่า "การเป็นพระอยู่ที่วัตรปฏิบัติ มิใช่อยู่ที่การรับรองของใคร เพราะพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาที ถ้าทำดีก็เป็นพระ ถ้าทำชั่วก็ไม่ใช่พระ" แต่ใครไหนเล่าที่มีพฤติกรรมดิ้นรนอยากเป็นพระจากกรรมวิธีบวชของคณะสงฆ์ไทย ถึงกับยอมโกนหัวขอเป็นพระที่วัดอโศการาม แถมเมื่อโดนพระอุปัชฌาย์ขับไล่ออกวัดนั้น ก็ตรงดิ่งไปบวชใหม่ที่นครปฐม ถ้าความจำไม่เลอะเลือนจนเป็นบ้า หวังว่าคงจำหน้าและคำพูดของตัวเองได้กระมัง

      เมื่อถูกศาลสงฆ์และศาลอาญาพิพากษา "ให้พ้นจากความเป็นพระ" นั้น โพธิรักษ์ประกาศว่า "เราเป็นสมณะ" ก็แปลว่า เป็นนักบวช แต่จะบวชประเภทไหน สังกัดอะไรนั้น ยังหาคำตอบไม่ได้ เพราะถ้าขืนบอกว่าเป็นพระไทย ก็จะโดนจำคุกโทษฐานละเมิดคำตัดสินของศาล แต่โพธิรักษ์ยืนกรานว่า "อาตมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา" แม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไทยไม่ได้ก็ตาม

     นี่จับประเด็นให้ดีนะท่านผู้อ่าน เมื่อถูกศาลตัดสินให้ "ขาดจากความเป็นพระ" นั้น โพธิรักษ์ยืนยันว่า "ตัวเองเป็นพระ เพราะมิได้เอ่ยปากลาสิกขา และยังคงประพฤติปฏิบัติเหมือน พระทุกประการ" แต่เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา สมุนเอกของโพธิรักษ์ คือนายจันทร์ ก็เดินทางกลับบ้านเกิด โชว์บัตรประชาชนหราเพราะว่าไม่มีใบสุทธิ ขอใช้สิทธิพลเมืองไทยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 ก็ระบุว่า "พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช" ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนายจันทร์ก็คือการยอมรับว่า ตัวเองมิใช่นักบวช !

      แต่พวกสันติอโศกก็ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ตัวเองเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา แถมยังขอ "ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" ซึ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 106 ที่ว่านี้

    และนี่หรือคือคนที่อุตริอ้างว่า "ตัวเองได้บรรลุธรรม" บ้าง "ตัวเองเคร่งครัดกว่าพระสงฆ์ไทยในสังกัดมหาเถรสมาคม" บ้าง ทั้งๆ ที่โกหกตอแหลปลิ้นปล้อนพูดกลับกลอกอย่างหน้าด้านๆ ไปวันๆ อาศัยรูปแบบที่ว่า ไม่กินเนื้อ คนไทยโง่ๆ หลายคนก็หลงยกมือไหว้

     สถานะของโพธิรักษ์และสมุนตามที่ดึงดันกระทำอยู่ทุกรูปแบบอย่างที่เห็นนี้ ก็ไม่มีอะไรนอกจากคนจนตรอก ต้องหาทางออกอย่างไร้สติ กลายเป็นลัทธินอกคอกผลุบๆ โผล่ๆ เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำให้ปัญญาชนได้ยลอย่างน่าสงสารในความเป็นพระอริยะบุคคลผู้ได้บรรลุธรรมขณะยืนฉี่จนโล่งอกโล่งใจ

     ก็เอาเถิด ประชาชนคนไทยจะใช้หลักธรรมคำสอนอะไรในประเทศเขตนี้ ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือทรงเจ้าเข้าผี ก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ทั้งๆ ที่ระเบียบแบบแผน ประเพณีอันดีงาม ซึ่งสั่งสมอบรมสังคมไทยได้รับการวิจัยวิจารณ์และผ่านการกลั่นกรองมานานนับพันปีนั้น ก็ยังมีอยู่ และยังอยู่ครบ แต่คนไทยจะใช้หรือไม่ นั่นมิใช่หน้าที่ของพระสงฆ์ไทยรูปใดรูปหนึ่งจะบังคับใช้ เพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  อักขาตาโร ตถาคตา เรา-ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก มิใช่ผู้สอน พระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่วิชาบังคับให้คนไทยทุกคนต้องเรียน แม้ว่าหลักการนี้จะสุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลายหายไปแห่งพระธรรมคำสอนอย่างมากก็ตาม เพราะเป็นวิชาเลือก ถ้าคนมีใจจะเลือกเรียนก็ดีไป แต่ถ้าใครไม่เลือกก็ว่าเขาไม่ได้ บอกแล้วไงว่า มันเป็นวิชาเลือก มิใช่วิชาบังคับ

       นี่คือทัศนะของพระมหานรินทร์ ที่สละเวลาเขียนแล้วเขียนเล่า ย้ำแล้วย้ำอีก มิใช่ว่าอวดเก่งอวดดี แต่ที่ทำไปนั้นเพราะตระหนักในภาระหน้าที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้อาศัยข้าวปลาอาหารบิณฑบาตที่ญาติโยมสู้อุตส่าห์เลี้ยงดูมานานกว่า 25 ปี แถมยังติดตำแหน่งพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 อีกด้วย

      ด้วยภาระหน้าที่ที่ว่ามานี้ ถ้าผู้เขียน ไม่เขียน ไม่บอก ไม่กล่าว ไม่แสดง ไม่เปิดเผย ไม่ชี้แจงแถลงไข ก็แสดงว่าผู้เขียนเป็นพระที่ใช้ไม่ได้ กินข้าวเปลืองข้าวสุก บวชมาแล้วไม่ได้ประโยชน์ เลี้ยงหมาหมาไม่เห่า ปล่อยให้ขโมยขึ้นบ้าน แล้วจะเลี้ยงไว้ทำห่าอะไร

      ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน ญาติโยมเลี้ยงดูและส่งเสริมให้ศึกษาร่ำเรียนจนเป็นมหาเปรียญ เมื่อมีปัญหาขึ้นในพระพุทธศาสนา จะบั่นทอนต่อหลักพระธรรมคำสอน และส่งผลเสียต่อการปกครองของคณะสงฆ์ไทย พระสงฆ์ไทยทุกรูปนั่นแหละที่จะต้องถือเป็นภาระธุระออกมาช่วยกันชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมได้เข้าใจ จะได้ไม่หลงไปสนับสนุนพวกที่ทำผิดกฎเกณฑ์และผิดกฎหมาย เพราะญาติโยมเขาไม่รู้ เมื่อเรารู้หรือรู้มากกว่า ก็ต้องช่วยบอกกล่าว มิใช่เอาแต่อมพะนำ ถ้างั้นก็มิใช่พระที่ดี

และนี่คือ ทัศนะของพระมหานรินทร์

 


พระมหานรินทร์ นรินฺโท
วัดไทย ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา
7
สิงหาคม 2549
10
:00 A.M. Pacific Time.

 

 

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264