เมื่อปฏิทินหลวงกับปฏิทินโหรไม่ตรงกัน
พระไทยจะเข้าพรรษาวันไหน ?
 


 

 เป็นปัญหาน่าปวดหัวให้แก่พระไทยสมัยที่ใช้คอมพิวเตอร์กันเกร่อ แต่มาเจอปัญหาโลกแตกว่าด้วยปฏิทินไม่ตรงกัน ทำให้สังฆกรรมของพระสงฆ์ซึ่งต้องอาศัยการคำนวนเวลาทางจันทรคติตามคตินิยมมาแต่สมัยพุทธกาลต้องประสบปัญหาไปด้วย เผลอๆ พระสงฆ์ไทยจะต้องอาบัติพร้อมกันทั้งประเทศก็คราวนี้แหละ มิใช่เรื่องเล็กน้อยเลย เป็นการฝ่าฝืนพระวินัยในพระไตรปิฎกอันเป็น "รัฐธรรมนูญ" ของคณะสงฆ์ไทยด้วย ทำให้ผู้เขียนจำต้องเขียนเรื่องนี้ให้กระจ่างว่าอะไรเป็นอะไร

     ปฏิทินหลวงนั้นท่านว่า โหรและผู้รู้ทางดาราศาสตร์ในพระราชสำนักจะเป็นผู้คำนวนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ ให้พิมพ์พระราชทานแก่ราษฎรได้เป็นคู่มือดูวันเดือนปี ส่วนปฏิทินโหรนั้นเป็นของโหราจารย์ทำขึ้นเพื่อใช้ในวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ

     สรุปว่า ปฏิทินในประเทศไทยเรานั้น นอกจากจะแบ่งเป็นสุริยคติและจันทรคติแล้ว ก็ยังมีอีก 2 ประเภท คือ ปฏิทินหลวงกับปฏิทินโหร ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมา ปฏิทินทั้งสองประเภทนี้ก็จะสอดคล้องต้องกัน คือตรงกันแทบทุกอย่าง

    แต่ในปี พ.ศ.2549 นี้ มีปัญหา เนื่องจากว่าปฏิทินทั้งสองคลาดเคลื่อนกัน ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่มีปัญหาอะไร เขาว่าอย่างไรก็ทำไปตามนั้น ง่ายดี แต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาแล้วกลับมีปัญหาตามมามาก เนื่องเพราะไปเกี่ยวข้องด้วยพระวินัย เกี่ยวกับวันอุโบสถและวันเข้าพรรษา แต่ว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันยังไง จะได้นำเอาปฏิทินตัวจริงมาเปรียบสาธยายให้เห็นดังต่อไปนี้

 

     นี่เป็นปฏิทินโหรของ อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว ซึ่งนับถือกันวงการโหรทั่วประเทศว่าคำนวนได้ถูกต้องแม่นยำ ใช้เป็นคู่มือของผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์มานาน

 

 

ประกาศสงกรานต์ จุลศักราช 1368 พุทธศักราช 2549

 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2549 เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 2
แต่ด้านใต้นั้นกลับระบุว่า พระจันทร์เพ็ญ เวลา 16.30 น. หรือสี่โมงครึ่ง

 

ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 ก็เช่นเดียวกัน
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 แต่พระจันทร์กลับเพ็ญ ??

 

วันนี้ยิ่งไปใหญ่ วันที่ 15 มีนาคม 2549
ด้านบนบอกว่าเป็นวันแรม 2 ค่ำ เดือน 4
แต่ด้านล่างกลับบอกว่า พระจันทร์เพ็ญเวลา 06.25 น. ?

 

วันที่ 12 เมษายน 2549
ด้านบนบอกว่า เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
แต่ด้านล่างกลับไม่มีคำว่า "พระจันทร์เพ็ญ"

 

ในวันที่ 13 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์
ด้านบนบอกว่า เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5
แต่ด้านล่างกลับระบุว่า พระจันทร์เพ็ญ เวลา 23.12 น. ?

 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ด้านบนบอกว่า "แรม 2 ค่ำ เดือน 7"
แต่ด้านล่างกลับระบุว่า "จันทร์เพ็ญ เวลา 01.05 น."

 

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2549
ด้านบนบอกว่า "ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8"
และด้านล่างขวามือบอกว่า
"วันอาสาฬหบูชา"
แต่ด้านล่างซ้ายมือกลับไม่ระบุว่า "พระจันทร์เพ็ญ" ?

 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2549
ด้านบนบอกว่า
"แรม 1 ค่ำ เดือน 8"
แต่ด้านล่างระบุว่า
"พระจันทร์เพ็ญ เวลา 10.12 น."
แถมยังบอกด้วยว่า
"วันเข้าพรรษา"

 


วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2549
เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
พระจันทร์ก็ไม่ยอมเพ็ญ ?

 

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2549
ปฏิทินบอกว่า "แรม 1 ค่ำ เดือน 10"
แต่กลับบอกด้วยว่า "พระจันทร์กลับเพ็ญ เวลา 01.25 น."

 

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2549
ด้านบนระบุว่า "ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11"
และด้านล่างระบุว่า  "จันทร์เพ็ญเวลา 09.44 น."
วันขึ้น 15 ค่ำ กับพระจันทร์เพ็ญ
เพิ่งจะมาตรงกันก็ในวันนี้เป็นวันแรก

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ก็ตรงเช่นกัน

 

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549 ก็ตรงเช่นกัน

และตรงกันไปจนสิ้นปี

 


     นั่นละคือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้อ่านได้ดู โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่มีพระวินัยบังคับให้ต้องเข้าพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

     ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงเรื่องที่ว่า ทำไมต้องเข้าพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เข้าวันอื่นไม่ได้หรือ ?

    ข้อนี้ก็ต้องตอบว่า ไม่ได้ ! สาเหตุหรือก็คือว่า เพราะพระวินัยกำหนดไว้เช่นนั้น

    คือแต่เดิมนั้น ทรงมีพระบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาในหน้าฝนเป็นเวลา 3 เดือน ออกพรรษาแล้วจึงจาริกคือย้ายที่อยู่ได้ และในประเทศอินเดียสมัยนั้น กำหนดหน้าฝนไว้ว่า เริ่มที่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นอันสิ้นสุดฤดูฝน

     ดังนั้น เมื่อวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มฤดูฝน พระภิกษุสงฆ์ก็จำต้องเริ่มเข้าพรรษาในวันนั้น จะย้ายไปเข้าวันอื่นหรือเข้าก่อนวันนั้นก็ไม่ได้ ใครฝ่าฝืนต้องอาบัติ ! (เว้นแต่พระภิกษุผู้เข้าพรรษาสอง ซึ่งต้องเลื่อนไปเข้าในเดือนต่อไป)

     เมื่อเราไปดูปฏิทินหลวงซึ่งบอกวันเวลาไว้ว่า "วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2549 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และเป็นวันเข้าพรรษา"

      แต่เมื่อเรามาดูวันเดียวกันนั้นเทียบในปฏิทินโหราศาสตร์แล้ว ก็จะพบว่า "วันนั้นมิใช่วันเดือนแรม" โปรดดูปฏิทินด้านล่างนี้

 

ดูกันให้จะจะ
พระจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ แต่กลับระบุว่า วันแรม 1 ค่ำ
แถมบอกด้วยว่า
"วันเข้าพรรษา"

 

     บรรทัดแรกด้านบนของปฏิทินวันนี้ ผู้เขียนเข้าใจว่าเป็นปฏิทินหลวง ซึ่งระบุว่า "อังคาร 11 กรกฎาคม (พ.ศ.2549) ร 1 ด 8" คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นวันเริ่มฤดูฝน แต่มีปัญหาว่า วันนี้มิใช่วันแรม 1 ค่ำ ตามปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ คือว่า วันนี้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญ คือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนมิได้แรมดังที่เขียนไว้ในด้านบนของปฏิทินแต่อย่างใด ?

หมายความว่าอย่างไร ?

    ก็หมายความว่า ข้อความข้างต้นกับข้อความข้างล่างซึ่งบอกปรากฏการณ์ธรรมชาติของดวงจันทร์นั้นไม่รับกัน แสดงว่าต้องมีที่ใดที่หนึ่งผิดใช่ไหม ? ก็ต้องตอบว่า ใช่ ! และถ้าจะให้ระบุต่อไปอีกว่า ปฏิทินอันไหนที่ผิดพลาด คือใช่ไม่ได้ คำตอบก็คือ ปฏิทินหลวงนั่นเองที่บอกเวลาผิด

    ถามกันให้ชัดๆ ก็คือว่า วันขึ้นวันแรมนั้นเราเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐาน ?

    คำตอบก็คือ ต้องเอาการโคจรของพระจันทร์ซึ่งปรากฏเป็นเดือนขึ้นเดือนแรมนั่นแหละมาเป็นตัวกำหนด คือคนต้องสังเกตการขึ้นการแรมของพระจันทร์ แล้วจึงบอกว่า "ขึ้นกี่ค่ำ แรมกี่ค่ำ" มิใช่การเขียนแผนที่ให้เดือนเดิน แม้เดือนจะไม่แรมก็บอกว่าแรม เดือนไม่เพ็ญก็บอกว่าเพ็ญ แล้วจะเป็นปฏิทินได้อย่างไร

    การที่ปฏิทินระบุไว้ในหน้าเดียวกันว่า "วันแรม 1 ค่ำ" และ "พระจันทร์เพ็ญ" เช่นนี้ จึงบ่งบอกว่า "คนทำปฏิทินมั่วตั้ว" แถมที่ระบุว่า "วันเข้าพรรษา" ด้วยนั้น แสดงว่าคนทำปฏิทินไม่รู้เรื่องพระธรรมวินัย เพราะพระสงฆ์จะเข้าพรรษาในวันเพ็ญเดือน 8 ได้อย่างไร ในเมื่อมันยังไม่ใช่หน้าฝน เพราะหน้าฝนคือวัน แรม 1 ค่ำ เดือน 8 !

      นี่แหละที่ผู้เขียนเกรงว่า ถ้าพระสงฆ์ไทยเข้าพรรษาตามปฏิทินหลวงแล้ว มิแคล้วจะต้องอาบัติกันทั้งประเทศ !

     แม้ปฏิทินหลวงจะกำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เป็นวันแรม 1 ค่ำก็ตาม ก็ถือว่าฝืนธรรมชาติ เพราะในเมื่อพระจันทร์ยังไม่แรม จะไปบังคับพระจันทร์ให้แรมได้อย่างไร ถ้าเป็นหนังสือหาทั่วไปก็เชื่อได้ว่า ผู้ซื้อคงไม่เชื่อถือ !

     แต่ว่านี่เป็นปฏิทินหลวง ซึ่งเป็นแม่บทของกำหนดการงานทั้งปวง จะทิ้งก็เสียดาย จะทำตามก็ลำบากใจ แล้วจะให้ทำอย่างไร ?

     ในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2548 ที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี มีกระทู้ถามเรื่องนี้อยู่ด้วย ในตอนนั้น ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยท่านตอบว่า "ต้องยึดถือปฏิทินหลวงเป็นหลัก" ก็หมายถึงว่า ท่านจะให้พระสงฆ์ไทยเข้าพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นฤดูร้อน !

      ดังนั้น ถ้าถือตามพระธรรมวินัยจริงๆ แล้ว วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จึงควรเป็นวันอาสาฬหบูชา และวันต่อไป คือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ซี่งเป็นวันแรม 1 ค่ำตามปรากฏการณ์ของพระจันทร์นั้น ควรเป็นวันเข้าพรรษา ถ้าพระสงฆ์รูปใดไม่อยากต้องอาบัติก็ต้องไปเข้าพรรษาในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เท่านั้น ! เพราะวันที่ 12 นั้น เป็นวันแรม 1 ค่ำจริงๆ

      แต่อาจจะมีพระภิกษุบางรูปอ้างพระพุทธานุญาตที่ว่า "อนุชานามิ ภิกฺขเว ราชูนํ อนุวตฺเตตุ" ซึ่งแปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อนุวัติคือคล้อยตามพระราชา

      ที่มาของพระอนุโลมนี้ก็คือ ปีนั้นมีเดือน 8 สองหน ถ้าถือตามหลักการแล้ว วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 แรก ก็ย่อมจะเป็นวันเข้าพรรษา แต่พระเจ้าพิมพิสารเกรงว่าพระภิกษุสงฆ์จะเข้าและออกพรรษาเช้าเกินไป จึงเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้ทรง "เลื่อนกาลฝนออกไปอีก 1 เดือน" คือให้พระสงฆ์เลื่อนไปเข้าพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง

     นั่นนับเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทูลขอ และเราก็ยึดถือธรรมเนียมนี้เรื่อยมา ซึ่งพระภิกษุบางรูปอาจจะอ้างเอาพระบาลีข้อนี้มาอนุโลมใช้กับปฏิทินหลวงในปีนี้ เพื่อเข้าพรรษาในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ซึ่งก็สุดแต่ว่าจะตีความพระธรรมวินัยไปใช้ และยอมรับกันหรือไม่ ?

     มีข้อสังเกตก็คือว่า ในปีนี้ไม่มีเดือนแปดสองหน เหมือนในสมัยพุทธกาล แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างในการเข้าพรรษาเช้ากว่าปกติ 1 วัน

อย่าลืมพระวินัยบัญญัติที่ว่า "ให้พระภิกษุเข้าพรรษาในฤดูฝน" ไม่ใช่ฤดูร้อน !

     และถ้าจะพูดกันให้หมดก็ต้องกล่าวว่า ปีนี้วันสำคัญทางศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา คลาดเคลื่อนหมด พระสงฆ์ไทยถ้าใช้ปฏิทินฉบับหลวงล้วนแต่ทำสังฆกรรมไม่ขึ้นทั้งสิ้น ! เพราะ..

1. วันมาฆบูชาที่แห่กันทำพิธีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 ไปแล้วนั้น ปฏิทินบอกว่าเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ก็จริง แต่ว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวง จะไปเต็มดวงก็ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 11.32 น.

2. วันวิสาขบูชา ซึ่งปฏิทินระบุว่าเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 และบอกว่า "ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6-วันวิสาขบูชา" ด้วยนั้น ปรากฏว่าวันนั้นเดือนไม่เต็มดวง จะไปเต็มดวงก็อีกสองวันถัดมา คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2549 ซึ่งปฏิทินระบุว่าเป็นวันแรม 2 ค่ำ แต่ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันเดือนเพ็ญ ในเวลา 13.2 น.

3. วันอาสาฬหบูชา ซึ่งปฏิทินหลวงระบุว่าเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2549 แต่ว่าวันนั้นพระจันทร์เพิ่งได้ 14 ค่ำเอง จะไปเพ็ญก็ในวันรุ่งขึ้น เวลา 10.12 น. พระจันทร์เพ็ญตรงกับวันเข้าพรรษา

และ 4. วันเข้าพรรษา ดังพรรณนามาแล้ว

ก็ต้องเรียกว่า ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไปหมด !

 

      ดังนั้น ปัญหานี้เห็นทีต้องรบกวนมหาเถรสมาคม ช่วยออกแถลงการณ์ให้พระสงฆ์สามเณรในสังฆมณฑลได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วล่ะขอรับ ว่าจะให้พระสงฆ์ไทยเข้าพรรษาวันไหน ?

 

พระมหานรินทร์ นรินฺโท
วัดไทย ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา
16 กุมภาพันธ์ 2549
9:15 p.m. แปซิฟิกไทม์

 


 

 


E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264