เมื่อหลวงพ่อปัญญานันทะเรียกหลวงตาบัวว่า "ไอ้.."

 

กลายเป็น Talk of the town ไปอีกประโยคหนึ่งแล้ว เมื่อพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะภิกษุ) วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ จังหวัดนนทบุรี พระมหาเถระของประเทศไทยผู้มีกิตติศัพท์เกริกไกรมาเนิ่นนาน ได้ไปพูดออกสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในรายการ "กรองสถานการณ์" ของ อดิศักดิ์ ศรีสม ว่า "ไอ้หลวงตามมหาบัว มันเป็นพระป่า กิเลสหนา มันเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเมืองด้วยจิตริษยา" เรื่องก็เลยไปกันใหญ่

จากการพูด การเทศน์ การให้สัมภาษณ์ ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาบัวนั้น ท่านก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนอง "พระปฏิบัติทำไมคุมอารมณ์ไม่อยู่" ถึงขนาดว่า "ฟุ้งจนน้ำหมากกระเด็น" นั่นเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่มอง

ทีนี้พอมาถึงกรณีหลวงพ่อปัญญาไปพูดว่า "ไอ้หลวงตามหาบัว มันเป็นพระป่า..." อย่างนี้ ก็เหมือนมีเป้าให้ทางลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาบัวหรือพุทธศาสนิกชนคนอื่นเขาลังเลสงสัยว่าทำไม หลวงพ่อ ซึ่งความจริงก็เป็นรุ่นปู่กันแล้ว เพราะอายุเกิน 90 ปีกันแล้วทุกองค์ ทำไมจึงไม่ทันสมัยเอาเสียเลย ต้องใช้คำพูดว่า "มึง กู มัน ฯลฯ" ระดับเดียวกับหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นรุ่นน้องด้วย

แหมถ้าอ่านหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียว ก็คงแหลมเหมือนเขาควายเชียวล่ะ เพราะว่าพวกหนังสือพิมพ์นี่แหลมเก่ง เราจึงควรไปดูสถานการณ์จริงกันว่าเป็นอย่างไร

ในคำพูดคำจาที่ไม่ใช่การเขียนนั้น เป็นธรรมดาว่าต้องใช้คำสามัญ และไม่ได้กลั่นกรองแบบร้อยแก้ว ทีนี้จะให้มันสมู๊ด (แปลว่าอ่อนหวาน) น่ะ คงเป็นไปได้ยาก อย่างหลวงพ่อปัญญาท่านพูดว่า "ไอ้หลวงตามหาบัว" แล้วก็มีคำว่า "มัน" ต่อไปอีกนั้น จะว่าท่านไม่สำรวมก็คงว่าไม่ได้ แต่การพูดของพระผู้เฒ่าเข้า 90 ปีไปแล้ว จะให้พูดอะไรตัดถ้อยตัดคำเอาเฉพาะที่จะเข้าประโยคได้เท่านั้นมันก็ยาก ท่านเลยลากเสียงหรือเอื้อนเสียงเสียก่อนว่า "อ้าย" หรือ "ไอ้" แล้วจึงต่อท้ายด้วยชื่ออันเต็มๆ ว่า "หลวงตามหาบัว" แสดงว่าหลวงพ่อปัญญาท่านยังให้เกียรติแก่หลวงตาบัว เพียงแต่สำนวนมันพาไปเท่านั้น แม้แต่คำว่า "มัน" ที่ลงท้ายไปนั้นก็ไม่ต่างกัน มีไอ้แล้วก็ต้องมีมัน เพราะ "ไอ้" กับ "มัน" มันมาด้วยกัน

ดังนั้น ท่านผู้อ่านที่ได้ฟังข่าวสาร ก็ขอจงวางใจให้เป็นกลาง ถือเสียว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรู้ พวกเราเป็นเด็กก็รับฟังทั้งคำชมและคำด่าของครูบาอาจารย์ไปก่อน รอให้อายุเกิน 90 ปีแล้ว จะพูด "ไอ้" หรือ "มัน" หรือทั้ง "มัน" ทั้ง "ไอ้" ก็คงไม่มีใครตำหนิอยู่แล้ว นะ จะบอกให้...

 

พระมหานรินทร์ นรินฺโท
15 กุมภาพันธ์ 2547

 

 
 

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264