จดหมายถึงสมเด็จฯ


 

16 ปีแห่งความหลัง !

 

เปิดจดหมายถึงสมเด็จฯ

จุลสารพระธรรมทูต วัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

 

หมายเหตุ : ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พุทธศักราช 2543 วัดไทยลาสเวกัส ได้ออกจุลสารพระธรรมทูต ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เพื่อต้อนรับการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา ของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งท่านได้เดินทางมายังรัฐแคลิฟอร์เนีย วัดไทยลาสเวกัสอยู่ไกล พระธรรมทูตไม่สามารถเดินทางไปถวายการต้อนรับได้ จึงได้ถวายการต้อนรับด้วย "จดหมายถึงสมเด็จ" ในจุลสารฉบับดังกล่าว ผ่านไป 16 ปี มิน่าเชื่อว่า สิ่งที่ได้เขียนถึงในวันนั้น จะเดินทางมาถึงวันนี้ วันที่ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย นั่นคือ ว่าที่สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมๆ กับ "ปัญหาธรรมกาย" ที่กลายเป็นเนื้อร้ายในคณะสงฆ์ไทย ถึงกับมีการเรียกร้องให้ทำการ "สังคายนา" คณะสงฆ์ไทย อย่างใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว "จดหมายถึงสมเด็จ" ฉบับนั้น เขียนไว้อย่างไร เชิญท่านผู้อ่านได้ทัศนา ณ บัดนี้

 

 พระมหานรินทร์ นรินฺโท
15 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

E-Mail To BK.

peesang2555@hotmail.com

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264