กรรมการมหาเถรสมาคม

 


หมายเหตุ

สมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม โดยตำแหน่ง นอกนั้นกรรมการมหาเถรสมาคมได้รับการแต่งตั้งโดยพระบรมราชโองการ

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264