รวมประกาศ-คำสั่ง และออกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

หมายเหตุ : หากสมาชิกท่านใดมีเอกสารสำคัญทั้งที่เก่าและใหม่ ก็ขอความกรุณาส่งมายังอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Editor : peesang2555@hotmail.com

 เรายินดีน้อมรับความเห็นและคำวิจารณ์จากทุกท่าน

ALITTLEBUDDHA.COM  WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE (702) 384-2264