พิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต

 

 

วัดเจริญธรรม เมืองลึกเด ประเทศเยอรมันนี

 

10-12 มิถุนายน 2559

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธานสงฆ์

 

ฯพณฯ นางนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 



 

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)

 

 

 
























 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

17 มิถุนายน 2559