ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร
 

สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรลาว
วัดพระเจ้าองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทน์

 

กับตำนานพระชุดประวัติศาสตร์

 

"100 ปี ญาท่านผ่อง"

 

 

 

รูปเหมือนญาท่านพระมหาผ่อง อายุยืน 100 ปี

 

จัดสร้าง 2 เนื้อ

 

 

 

 

 

พระรูปเหมือน เนื้อทองเหลืองรมดำ ก้นอุดแผ่นทองแดง

จำนวนสร้าง 3,000 องค์

 

 

 

 

 

ด้านหน้าพระรูปเหมือน เนื้อทองเหลืองรมดำ

 

 

 

 

ด้านหลังพระรูปเหมือน เนื้อทองเหลืองรมดำ

 

 

 

 

ฐานพระรูปเหมือน เนื้อทองเหลืองรมดำ (ตอกโค๊ตด้านขวา)

 

 

 

 

 

พระรูปเหมือนเนื้อนวะโลหะ บรรจุเกศา ก้นอุดแผ่นเงิน

จำนวนสร้าง 150 องค์

 

 

 

 

ด้านหน้าพระรูปเหมือนเนื้อนวะโลหะ

 

 

ด้านหลังพระรูปเหมือนเนื้อนวะโลหะ

 

 

 

ฐานพระรูปเหมือนเนื้อนวะโลหะ (ตอกโค๊ตด้านซ้าย)

 

 

 

 

 

พระสมเด็จ 100 ปี

 

 

 

 

 

 

ด้านหน้าพระสมเด็จ 100 ปี ญาท่านพระมหาผ่อง

 

พระสมเด็จชุดนี้ทั้งหมด ด้านหน้ามีบล็อกเดียว ด้านหลังแยกออกเป็น 4 บล็อก หรือ 4 พิมพ์ แยกตามสถานที่จัดสร้าง ได้แก่

 

1. วัดไทยลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา

2. วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ

3. วัดเสาหิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

4. ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต มจร.

 

 

พระสมเด็จ 100 ปี ญาท่านพระมหาผ่อง แบบที่ 1

 

สร้างถวายวัดไทยลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา จำนวน 6,000 องค์ แบ่งออกเป็น เนื้อทองแดงและอัลปาก้า อย่างละ 1,000 องค์ เนื้อทองเหลืองจำนวน 4,000 องค์

 

 

 

ด้านหลังพระสมเด็จวัดไทยลาสเวกัส

 

 

 

พระสมเด็จ 100 ปี ญาท่านพระมหาผ่อง แบบที่ 2

 

สร้างถวายวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านเจ้าคุณพระปัญญาพุทธิวิเทศ (เจ้าคุณเหลา) ประสงค์จะสร้างไว้เป็นที่ระลึกประจำวัด จำนวน 3,000 องค์ แบ่งออกเป็นเนื้อทองเหลือง ทองแดง และเนื้ออัลปาก้า อย่างละ 1000 องค์เท่านั้น

 

 

 

 

ด้านหลังพระสมเด็จวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร

 

 

 

พระสมเด็จ 100 ปี ญาท่านพระมหาผ่อง แบบที่ 3

 

สร้างถวายวัดเสาหิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,000 องค์ แบ่งออกเป็นเนื้อทองเหลือง ทองแดง และเนื้ออัลปาก้า อย่างละ 1000 องค์เท่านั้น

 

 

 

ด้านหลังพระสมเด็จวัดเสาหิน

 

 

 

พระสมเด็จ 100 ปี ญาท่านพระมหาผ่อง แบบที่ 4

 

สร้างเนื่องในงานทำบุญอายุ ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต  (วันจำนงค์ ทองประเสริฐ) ครั้งที่ 13 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จำนวน 6,000 องค์ แบ่งออกเป็น เนื้อทองแดงและอัลปาก้าอย่างละ 1,000 องค์ เนื้อทองเหลืองจำนวน 4,000 องค์

 

 

 

 

ด้านหลังพระสมเด็จศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ

 

 

 

ตะกรุดคู่ชีวิต รุ่น 100 ปี ญาท่านพระมหาผ่อง

สร้างถวายวัดไทยลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

เนื้อทองแดง จำนวน 333 ดอก

 

 

 

เนื้อทองฝาบาตร จำนวน 333 ดอก

 

 

เนื้อแสตนเลส จำนวน 333 ดอก

 

 

รวมทั้งสิ้น 999 ดอก

 

 

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ชุด 100 ปี

ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 19.19 น.

  

 

พิเศษ : หลวงปู่เมตตาลงแผ่นจาร 3 กษัตริย์ (ทอง-เงิน-นาก) ให้แก่วัดไทยลาสเวกัส เพื่อใช้ในการหล่อพระในโอกาสต่อไป

 

 

คณะผู้จัดสร้างวัตถุมงคลชุด 100 ปี

ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร วัดพระเจ้าองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทน์

พุทธศักราช 2558

 

 

1. หลวงปู่พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์

2. พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.7) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

3. พระปัญญาพุทธิวิเทศ (เหลา ปญฺญาสิริ ป.ธ.4 Ph.D.) วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ

4. ดร.พระมหาบาง เขมานนฺโท เจ้าคณะอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

5. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรจิตฺโต ป.ธ.6) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

6. คณะพระสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา

 

 

หมายเหตุ : วัตถุมงคลชุดนี้ จัดสร้างเนื่องในมงคลโอกาส พระอาจารย์ใหญ่ ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร (สะมาเลิก) ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งราชอาณาจักรลาว เจริญชนมายุครบ 100 พรรษา ในวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาพระคุณญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร ในฐานะพระสงฆ์ผู้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ไปเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรลาว และเพื่อเป็นที่ระลึกของวัดต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดสร้าง รวมทั้งเป็นที่ระลึกของท่านศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ผู้เป็นครูต้นแบบของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. ในมงคลวาระอายุครบ 86 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558  วัตถุมงคลส่วนหนึ่ง ได้นำถวายญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร เพื่อเป็นของที่ระลึกในงานอายุวัฒนมงคลครบ 100 พรรษา วันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายเพื่อหากำไรแต่อย่างใด

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

10 ตุลาคม 2558