พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

 


อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

6 มกราคม 2560