อายุวัฒนมงคล 91 ปี หลวงตาชี

 

พระราชมงคลรังษี : สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท

เจ้าอาวาสวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

5 มิถุนายน 2559

 

 

 
 

 

 

เอื้อเฟื้อภาพ : คุณสุชาติ สุขสำราญ

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

7 มิถุนายน 2558