ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 


 

มหาเถรฯใจป้ำ สั่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงน้ำท่วม วันละ 300 บาท ต่อรูป

 

 

      พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และโฆษกมหาเถรสมาคม บอกว่า ทันทีที่เกิดเหตุทำให้พระและเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ คณะสงฆ์ได้ตั้งกองทุนวัดช่วยวัด โดยสามารถสั่งจ่ายผ่านเจ้าคณะจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน จะช่วยเหลือได้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ประมาณวันละ 300 บาทต่อรูป จนกว่าจะสามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติ ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้จะรวมไปถึงพระเณรที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ด้วย

    ขณะที่กองทุนวัดช่วยวัดมีปัจจัยอยู่กว่า 20 ล้านบาท เงินส่วนนี้เป็นเงินที่ถวายสะสมเก็บไว้เกือบ 10 ปี โดยมาจากมติของคณะส่งให้พระสงฆ์ถวายค่านิตยภัต (เงินเดือนพระ) ปีละ 1 เดือน ไม่มีข้อยกเว้น ตั้งแต่ สมด็จพระสังฆราช คณะกรรมการ มส. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป

      "เหตุที่ต้องถวายค่านิตยภัต เพราะการขอความช่วยเหลือจากทางการอาจจะล่าช้า มัวแต่คอยพระอาจจะอดฉันไปหลายวัน เมื่อเกิดเหตุคณะสงฆ์ก็มีข้อมูลที่จะช่วยเหลือได้ทันที โดยไม่ต้องไปหาข้อมูลรวบรวมความเสียหายเช่นเดียวกับฝ่ายฆราวาส เพราะตามระเบียบของคณะสงฆ์ วัดต้องรายตัวเลขพระสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษาให้พระระดับผู้บังคับบัญชาได้ทราบ จุดนี้ถือเป็นจุดแข็งของคณะสงฆ์ ซึ่งฆราวาสควรนำไปใช้เป็นแบบอย่าง คือเมื่อเกิดเหตุต้องรู้ข้อมูลความเสียหายได้ทันที" โฆษก มส.กล่าว

 

ข่าว : คมชัดลึก
26 ตุลาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by