ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 


 

ผู้จัดการ "จี้สมเด็จเกี่ยว" ลาออกจากปฏิบัติหน้าที่สังฆราช

เสนอรัฐบาล "ยกเลิก" พระราชกำหนดแก้ไข พรบ.คณะสงฆ์ ของทักษิณ-วิษณุ

 

ขู่นิ่มๆ "อย่าให้เดินขบวนไล่" ไม่งั้นจะไม่สวย

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถร) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามมติมหาเถรสมาคม
และตาม พรก.พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2547 ซึ่งพระราชกำหนดนี้อาจจะมีปัญหาในไม่ช้านี้

 

ไม่แน่นัก
จากม็อบไล่ทักษิณอาจจะเปลี่ยนเป็นม็อบไล่มหาเถรสมาคม
และล้มพระราชกำหนดฉบับทักษิณ !!

 

หมายเหตุผู้จัดการ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2549

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2549 เป็นวันครบรอบวันประสูติ 93 พรรษาแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขสงฆ์ไทย พระผู้ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทรงเรียกขานว่าพระอาจารย์
       
       นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของราชอาณาจักรไทย ตลอดจนผู้คนทั้งปวงได้พากันไปเฝ้าเพื่อถวายพระพรเนื่องในมงคลสมัยอันสำคัญนี้
       
       ทรงมีน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณดุจดังห้วงมหรรณพ ในมหามงคลสมัยนี้พระองค์ทรงประทานพระพุทธรูปสำคัญให้แก่นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ได้เข้าไปกราบถวายพระพรเกือบจะพร้อมกับนายกรัฐมนตรี
       
       เราจึงขอบอกกล่าวมายังพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งมวลว่าพระพรและของขวัญซึ่งทรงประทานนั้นย่อมแผ่ไพศาลไปยังพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยเช่นเดียวกัน
       
       ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ตาของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศแล้วว่าพระสุขภาพพระพลานามัยขององค์พระประมุขสงฆ์ไทยในวันนี้ทรงมีความสมบูรณ์สมกับความที่ทรงพระชนมพรรษาถึง 93 พรรษา
       
       หากจะเทียบกับผู้มีอายุขนาดนี้รายอื่นแล้ว พระองค์ก็ยังทรงมีพระสุขภาพและพระพลานามัยที่แข็งแรงดีกว่าคนจำนวนมาก
       
       พี่น้องประชาชนคงจะจำกันได้ว่าในเดือนสิงหาคม ปี 2547 องค์พระประมุขสงฆ์ไทยทรงประชวร มีพระอาการมาก มีข่าวลือหนาหูเป็นระยะ ๆ ว่าจะทรงสิ้นพระชนม์เพราะการประชวรในครั้งนั้น
       
       แล้วต่อมาสื่อมวลชนก็ได้รายงานข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพระอาการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
       
       และมีรายงานข่าวเล็ก ๆ จากการให้ข่าวของแพทย์หรือพยาบาลซึ่งอยู่ในที่เฝ้าว่าก่อนเสด็จกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุกเข่าลงข้างเตียงที่ประทับ และทรงตรัสว่า
       
       พระอาจารย์ พระอาจารย์ หม่อมฉันขออาราธนาว่าอย่าเพิ่งละสังขาร ขอให้อยู่ช่วยหม่อมฉันก่อน
       
       สื่อมวลชนได้รายงานข่าวว่าสิ้นพระสุรเสียงที่รับสั่ง บรรดาผู้ที่อยู่ในที่นั้นพากันร่ำไห้ระงมด้วยความซาบซึ้งและสะเทือนใจที่องค์พระประมุขของชาติทรงมีความเคารพ มีความผูกพันต่อพระสังฆราชา ซึ่งเป็นพระอาจารย์ถึงเพียงนี้
       
       ข่าวดังกล่าวได้ทำให้ผู้อ่านจำนวนมากพากันน้ำตาไหลด้วยความเคารพ ความรัก ความศรัทธา ความบูชาสูงสุดที่มีต่อพระองค์ท่าน และทำให้ได้เห็นคุณค่าตลอดจนน้ำพระทัยแห่งความกตัญญู ความเคารพบูชาศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนา
       
       หลังจากวันนั้นแล้วพระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก็พ้นจากระยะวิกฤต ทุเลาลงโดยลำดับ จนวันเวลาล่วงมาสองปีกว่าแล้ว
       
       สำหรับชาวพุทธแล้วย่อมมีความยินดี ย่อมมีความอิ่มเอิบเบิกบานใจเพราะย่อมรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าการที่เป็นไปเช่นนี้เป็นผลมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้ซึ่งภูมิธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนา ทรงสามารถอาราธนาเพื่อขยายอายุขัยของผู้ทรงธรรมได้ ดังที่ทรงอาราธนาท่านพุทธทาสภิกขุว่าอย่าเพิ่งดับขันธ์มาหนหนึ่งแล้ว
       
       และย่อมเป็นผลมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรลุภูมิธรรมขั้นสูง ถึงขั้นที่สามารถเจริญอิทธิบาท ขยายเวลาอายุสังขารได้ดังปรารถนา ดังปรากฏความอันมีมาในพระสูตรนั้นแล้ว
       
       ในปีนี้ก็เห็นกันได้ชัด ๆ ว่าทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่ดียิ่ง ทรงปฏิบัติพระราชสมณกิจได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าการลงปาติโมกข์ การฟังธรรม การรับการเยี่ยมถวายสักการะต่าง ๆ ซึ่งเหล่านี้คือการปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย
       
       เมื่อเป็นเช่นนี้ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชจึงสมควรจะได้พิจารณาว่า ถึงเวลาอันพึงยุติการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วหรือไม่ เพราะเมื่อทรงปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วก็ต้องถือว่าภารกิจของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นอันสิ้นสุดลง
       
       พิจารณากันเสียเองจะดีกว่าที่จะให้ใครมาเรียกร้องหรือท้วงติงเพราะจะเป็นการไม่งาม อนึ่งเล่า การพิจารณาความจริงเสียเองจะดำรงรักษาความเป็นที่เคารพศรัทธาเอาไว้ได้ดีกว่า ทั้งจะเป็นสิริมงคลแก่วงการคณะสงฆ์ไทย ตลอดจนชาวพุทธทั้งมวลด้วย
       
       ใน 4-5 ปีมานี้ มีคนคิดการใหญ่ หวังยึดครองเอาพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง วางแผนคิดการจะตั้งสังฆราชของตนเองแทนที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา
       
       แล้วสมคบกันยึดอำนาจของพระสังฆราชาอย่างหน้าด้านๆ จำกัดและข่มเหงย่ำยีพระองค์ท่านอย่างอุบาทว์ชาติชั่ว แม้จะทรงพระกรณียกิจใด หรือแม้สื่อมวลชนจะถ่ายทอดพระกรณียกิจ ก็ต้องขออนุญาตจากผู้ถืออำนาจเถื่อน
       
       เราขอฟ้องต่อพี่น้องชาวพุทธทั้งประเทศ ให้ได้รู้ทั่วกันว่า การกระทำที่อุบาทว์ชาติชั่วเช่นนี้ กระทบกระเทือนน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าถึงเพียงไหน
       
       บัดนี้เงาอสูรร้ายผ่านพ้นไปแล้ว ฟ้าเบิกอรุณอันแจ่มใสแล้ว นิยายเรื่องสังฆราชวังจันทร์ส่องหล้าต้องถึงบทสุดท้ายแล้ว จึงเป็นเรื่องที่พุทธบริษัททั้งปวงจะต้องร่วมกันทำความถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้น เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของราชอาณาจักรและพุทธบริษัททั้งหลาย
       
       เราเห็นว่า อาเพศวิปริตทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเกิดจากความคิดชั่ว ก่ออนันตริยกรรมขึ้นในพระพุทธศาสนา ก่ออนันตริยกรรมแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ นับเป็นบาปฉกรรจ์อันแม้พระแม่ธรณีก็จะไม่ยอมรองรับซากศพ
       
       จึงเป็นเหตุให้เกิดเภทภัยที่ไม่เคยเกิดก็มาบังเกิด เป็นเหตุให้บังเกิดโรคที่ไม่เคยเกิดก็มาบังเกิด ทำให้คนไทยเป็นทุกข์เข็ญ และเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
       
       ฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เดือนดาวก็อาเพศวิปริต ราชการบ้านเมืองก็วิปริตผันแปรไป ไก่ตัวเมียก็ขันได้กลายเป็นไก่ตัวผู้ จนในที่สุดพระสยามเทวาธิราชก็ไม่อาจอดรนทนอยู่ต่อไปได้ จึงต้องแผ่พระบารมีดลจิตดลใจให้นายทหารผู้ภักดีต่อชาติราชบัลลังก์เข้ายึดอำนาจการปกครอง
       
       วิกฤตที่สุดในโลกหยุดลงแล้ว แต่นี้ไปจะเป็นเรื่องของการกอบกู้ฟื้นฟูชาติให้เป็นปกติสุข ซึ่งเราขอเสนอสองประการ คือ
       
       ประการแรก ขอเสนอต่อคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได้พิจารณายุติบทบาทและถวายพระอำนาจคืน ซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย
       
       ประการที่สอง ขอเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดการทำบุญประเทศครั้งใหญ่ ล้างซวยที่คนกาลีเมืองเข้าไปทำพิธีไสยในโบสถ์วัดพระแก้วด้วยการเจริญมหาราชปริตรเพื่อขจัดปัดเป่าสรรพทุกข์ สรรพโรค สรรพภัย และเพื่อปกป้องราชอาณาจักร ตลอดจนประชาชนไทยทั้งประเทศให้มีความปลอดภัย มีความสงบสุขและรุ่งเรืองดังเดิม
       
       

ทำเสียก่อนวันที่ 22 ตุลาคม ศกนี้ ก็จะเป็นการดียิ่ง !

 

นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ก่อนที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการจะออกบทความ "คืนอำนาจพระสังฆราช"

 

ข่าว : ผู้จัดการ
3 ตุลาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by