ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง เจ้าคณะภาค-รองเจ้าคณะภาค ทั่วประเทศ

 

 

 

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

พระเทพเวที วัดอนงคาราม ผงาดขึ้นเป็นรองเจ้าคณะภาค 1
ขณะที่ พระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร ขึ้นเป็นรองเจ้าคณะภาค 13

 

      คณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ของคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและคณะธรรมยุต ที่หมดวาระกว่า 50 ตำแหน่ง รวมถึง ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ไปเป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       วันที่ 29 กันยายน 2549 ที่หอประชุมพุทธมณฑล มีการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ เป็นประธาน มีวาระสำคัญในการพิจารณาคือ การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ของคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและคณะธรรมยุต ที่หมดอายุลง

     หลังเสร็จสิ้นการประชุม พระธรรมกิตติเมธี โฆษก มส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 4 ปี โดยฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะภาค 1 พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม ภาค 2 พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส ภาค 3 พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข ภาค 4 พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม ภาค 5 พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ

     ภาค 6 พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตร ภาค 7 พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ ภาค 8 พระพรหมเวที วัดไตรมิตร ภาค 9 พระธรรมปริยัติโมลี วัดทินกรนิมิต ภาค 10 พระธรรมปริยัติโสภณ วัดโมลีโลกยาราม

      ภาค 11 พระเทพวิสุทธิเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม ภาค 12 พระพรหมสุธี วัดสระเกศ ภาค 13 พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร ภาค 14 พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา ภาค15 พระธรรมปริยัติเที วัดพระปฐมเจดีย์ ภาค 16 พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี ภาค 17 พระเทพปริยัติเมธี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และภาค 18 พระธรรมรัตนากร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

      ส่วนรองเจ้าคณะภาค สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในส่วนของหนกลาง หลังจากที่ไม่เคยมีการแต่งตั้งมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย รองเจ้าคณะภาค 1 พระเทพเวที วัดอนงคาราม ภาค 2 พระราชสุตาลังการ วัดนิมมานนรดี ภาค 3 พระราชปริยัติเวที วัดพระพิเรนท์ ภาค 13 พระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร ภาค 14 พระเมธีสุตาภรณ์วัดราชคฤกห์ ภาค 15 พระราชวชิราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยทั้ง 6 รูป เป็นเปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งสิ้น

       ขณะที่รองเจ้าคณะภาค 4 คือ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กับ พระราชพรหมาภรณ์ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสรรค์ ภาค 5 พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ภาค 6 พระธรรมราชานุวัตร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย กับ พระราชปัญาภรณ์ วัดนางชี ภาค 7 พระเทพรัตนสุธี วัดปทุมคงคา กับ พะราชวิมลเมธี วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ ภาค 8 พระเทพมุนี วัดไตรมิตร กับ พระเทพโสภณ วัดราชบุรณะ ภาค 9 พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม กับ พระราชวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุ ภาค 10 พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู กับ พระราชโมลี วัดจักรวรรดิราชาวาส

        ภาค 11 พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ กับ พระราชวรเมธี วัดเทพธิดาราม ภาค 16 พระราชกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาค 17 พระราชวรมุนี วัดดุสิดาราม และ ภาค 1 พระกวีวงศ์ วัดราสิทธาราม

       โฆษก มส. กล่าวต่อว่า สำหรับในส่วนคณะสงฆ์ธรรมยุต ทั้งเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะ ให้คงรายชื่อเดิมประกอบด้วย ภาค 1 - 2 - 3 และ 12 - 13 พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กับ พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐ์ ภาค 4 - 5 - 6 - 7 พระเทพสิทธิโมลี วัดบวรนิเวศ กับ พระธรรมวราลงการ วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ ภาค 8 พระเทพญาณกวี วัดพระศรีมหาธาตุ กับ พระราชมงคลบัณฑิต ภาค 9 พระเทพวรคุณ วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น กับ พระเทพกวี วัดพระยายัง ภาค 10 พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด กับ พระเทพสังวรญาณ วัดศรีธรมาราม จ.ยโสธร

     ภาค 11 พระธรรมบัณฑิต วัดนรนาถสุนทริการาม กับ พระธรรมวราภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ภาค 14 - 15 พระสาสนโสภณ วัดราชบพิธ กับ พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี และภาค 16 - 17 - 18 พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศและพระเทพวราจารย์ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

      วันเดียวกันนายถวิล สมัครรัฐกิจ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามคำสั่งโยกย้ายนายอำนาจ บัวศิริ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ไปเป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที่จะมีการโยกย้ายดังกล่าวนายอำนาจ ได้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่บกพร่องในช่วงที่รัฐบาลได้อัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้ว จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐสถานที่พุทธมณฑล ในสมัย พล.ต.ท.อุดม เจริญ เป็น ผอ.พศ. ก่อนพบความผิดจริง จึงได้มีการโยกย้ายเกิดขึ้น

ข่าว : คมชัดลึก
2 ตุลาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by