ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

 

 

สอบนักธรรม "โท-เอก" รอบใหม่ 14-17 ธ.ค.

คราวนี้คุมเข้มสุดๆ กันเสียหน้ารอบสอง

 

 

เลขานุการแม่กองฯ อ้าง ก่อนก็เคยรั่ว เอ๊ย เคยเลื่อนสอบมาแล้ว !

 

     พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศเลื่อนการสอบนักธรรมชั้นโท-เอกทั่วประเทศ เนื่องจากมีข้อสอบรั่วและมือมืดนำข้อสอบประกาศขายผ่านทางอีเมล์ ว่าสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้รายงานสาเหตุของการเลื่อนสอบนักธรรมโท-เอก ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อทราบและขออนุมัติให้ประกาศเลื่อนสอบไปในช่วงเดือนธันวาคม 2549 อันเกิดจากสาเหตุของปัญหาในการสอบนักธรรมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งปัญหาน้ำท่วมหรืออื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม่กองธรรมสนามหลวง คงไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ แต่สำนักแม่กองธรรมฯ จะมีการตรวจสอบเรื่องข้อสอบรั่วที่มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบอย่างถึงที่สุด เพื่อค้นหาตัวการต่อไป รวมไปถึงการหามาตรการป้องกันเรื่องการออกข้อสอบอย่างระมัดระวังและจัดวางขั้นตอนจัดส่งข้อสอบอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญลำดับแรก คือ การจัดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ครั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค.นี้ ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

     พระธรรมวรเมธี กล่าวถึงปัญหาจากการจัดสอบนักธรรมใหม่อีกครั้ง ว่า ปัญหาในเรื่องสถานที่พัก สถานที่สอบ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายจิปาถะสำหรับพระภิกษุที่จะมาสอบนั้น สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้สั่งการให้พระสังฆาธิการเจ้าอาวาสวัดฯ ที่มีพระภิกษุจะเดินทางมาสอบ ให้ประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการแล้ว หากมีข้อติดขัดเรื่องใดให้รีบแจ้งกลับมาที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยเร็ว เพื่อให้การจัดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

     "การยกเลิกหรือเลื่อนการสอบนักธรรมสนามหลวง ในอดีตเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว จากสาเหตุนานาประการ แต่ทุกครั้งล้วนผ่านพ้นปัญหาและจัดการสอบนักธรรมได้เป็นอย่างดี ในครั้งนี้ก็คงเช่นกัน เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีความรู้จากการศึกษาและความเพียร หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อวงการศึกษาสงฆ์ เราจำเป็นต้องทำการแก้ไข เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ" เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าว


ข่าว : ข่าวสด
19 พฤศจิกายน 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by