ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

 


บก.ข่าวสดวิจารณ์วงการสงฆ์ แค่สอบนักธรรมยังรั่ว
แล้วถ้าเป็น "สอบสมณศักดิ์" จะไม่หนักกว่านี้หรือ
ฮื่อ
! น่าคิดนะ ท่านสมเด็จทั้งหลายนะ

 

 

     การยกเลิกผลการสอบเดิมของพระภิกษุและสามเณรผู้เข้าสอบนักธรรมเอกและนักธรรมโท ที่ดำเนินการผ่านไประหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และกำหนดสอบใหม่ในวันที่ 14-17 ธันวาคมที่จะมาถึง

    แม้ด้านหนึ่งสำนักงานแม่กองธรรม ผู้รับผิดชอบการจัดสอบจะระบุว่าเป็นเพราะในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดภาคกลางเกิดปัญหาน้ำท่วมรุนแรง จนพระภิกษุและสามเณรจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าสอบได้

     แต่มีหลักฐานและผู้ยืนยันว่า เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งในการยกเลิกการสอบ เนื่องจาก"ข้อสอบรั่ว" เพราะมีผู้นำข้อสอบนักธรรมเอกและโท ออกเร่ขายทางอินเตอร์เน็ต ขายเป็นการเฉพาะให้แก่ผู้จ่ายสตางค์และจะได้ข้อสอบไปดูก่อนทางอีเมล์ ป็นการประยุกต์ธรรมะเข้ากับโลกยุกต์ไฮเทคอย่างแนบเนียน

     เพียงแต่การประยุกต์ธรรมะเข้ากับโลกไฮเทคในครั้งนี้ มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ มิได้เป็นไปเพื่อการลด ละ เลิก เพื่อจะหลุดพ้นจากกองกิเลสที่ครอบงำตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

     ด้านหนึ่งย่อมแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว ของระบบการเผยแผ่-สั่งสอนพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้ขายหรือผู้ซื้อ ล้วนแล้วแต่หวังแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า ประโยชน์เฉพาะตัว ไม่สนใจความถูกต้องดีงาม ไม่มีความละอายทางจริยธรรม

     ในด้านผู้ขายไม่ว่าผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นจะเป็นสงฆ์หรือฆราวาสก็ตามที แต่การที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับข้อสอบนักธรรม กลับมิได้ซึมซับเอาธรรมะเข้าไว้ในตัวเข้าไว้ในใจ ในด้านผู้ซื้อ ก็ปราศจากความละอาย ปราศจากความเพียรพยายามในทางชอบ ซึ่งล้วนแล้วแต่ตรงข้ามกับหลักธรรมอันดีงามทั้งสิ้น

     ถ้าเพียงวุฒินักธรรมเอก-นักธรรมโทยังมีปัญหา อันสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบการศึกษาและการปกครองสงฆ์ ที่แยกไม่ออกจากบรรยากาศ ระบบ และปัญหาของสังคมภายนอกด้วยแล้ว

     ถามว่า ในกรณีแต่งตั้งสมณศักดิ์ อันเป็นที่มาของลาภสักการะ ยิ่งกว่าวุฒินักธรรมนั้น จะทวีความรุนแรงของปัญหาไปถึงระดับไหน ??

     ไม่เพียงคณะสงฆ์จะวางเฉยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ สังคมไทยก็ไม่ควรให้เรื่องดังกล่าวผ่านเลยไปโดยไม่ดำเนินการสอบสวนให้โปร่งใส

     มีแต่ทำให้ระบบตรวจสอบเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกปัญหาเท่านั้น จึงจะเป็นหลักประกันสำหรับสังคมและคนส่วนใหญ่ ว่าสังคมและกลไกต่างๆจะเดินไปในทางที่ถูกที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

    อย่าให้หลักที่คลอนแคลนอยู่แล้ว โยกไหวไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกเลย

 

กองบรรณาธิการข่าวสด
18 พฤศจิกายน 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by