ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

 


 

ข้ออ้างแม่กองธรรม "ก่อนเขาก็เคยเลื่อนสอบมาแล้ว" เลยขอเลื่อนบ้าง

แถมยังไม่ติดใจตั้งกรรมการสอบสวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

นับว่าเป็นการทำงานที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคสมานฉันท์ทีเดียว

 

 

     หลังจากที่แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศยกเลิกการสอบนักธรรมชั้นโท-เอกทั่วประเทศเมื่อวันที่ 13 พ.ย. หลังได้เบาะแสข้อสอบรั่วนั้น เมื่อวันที่ 15 พ.ย. พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กล่าวว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้รายงานสาเหตุของการเลื่อนสอบนักธรรมโท-เอก ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อทราบและขออนุมัติให้ประกาศเลื่อนการสอบไปเป็นช่วงเดือน ธ.ค. 2549 อันเกิดจากสาเหตุของปัญหาในการสอบนักธรรมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งปัญหาน้ำท่วมหรืออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แม่กองธรรมสนามหลวง คงไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ แต่ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ ก็ต้องตรวจสอบเรื่องข้อสอบรั่วที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มีอยู่ด้วยความรอบคอบอย่างถึงที่สุด เพื่อค้นหาตัวการต่อไป รวมไปถึงการหามาตรการป้องกันการออกข้อสอบอย่างระมัดระวังและจัดวางขั้นตอนการจัดส่งข้อสอบอย่างเป็นระบบ ส่วนสิ่งสำคัญลำดับแรกในขณะนี้ คือ การจัดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ครั้งใหม่ ในระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค. ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด
 
     พระธรรมวรเมธี กล่าวต่อไปว่าสำหรับการสอบนักธรรมครั้งใหม่ถ้าหากวัดที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสนามสอบมีปัญหาในเรื่องสถานที่พัก สถานที่สอบ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าสอบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายจิปาถะสำหรับพระภิกษุที่จะมาสอบนั้น ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้สั่งการให้เจ้าอาวาสวัดที่มีพระภิกษุจะเดินทางมาเข้าสอบ ให้ประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้ช่วยเหลือแล้ว หากมีข้อติดขัดในเรื่องใดก็สามารถแจ้งกลับมาที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ เพื่อให้การจัดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
     ความจริงแล้วการยกเลิกหรือเลื่อนการสอบนักธรรม ในอดีตก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว จากสาเหตุนานาประการ แต่ทุกครั้งก็ล้วนแต่ผ่านพ้นปัญหาและสามารถจัดการสอบนักธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้ก็คงเช่นกัน เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีความรู้จากการศึกษาและความเพียร หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อวงการศึกษาสงฆ์ เราก็จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ พระธรรมวรเมธี กล่าวย้ำ.

ข่าว : เดลินิวส์
15 พฤศจิกายน 2549

 

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by