ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

ทิพาวดีรับบทแม่สื่อจัดหา ผอ.สำนักพุทธ

กำหนดเวลา 3 เดือน "คิดว่าน่าจะได้ตัว"

 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

      คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึงการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ว่างลง ว่า เท่าที่ทราบ ขณะนี้ สำนักพุทธฯ ยังไม่มีผู้บริหารมานานแล้ว หากปล่อยไว้จะทำให้งานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เกิดความล่าช้าได้ ดังนั้นจะต้องเร่งพิจารณาว่าจะให้ผู้ใดมาดำรงตำแหน่ง ขณะเดียวกันจะต้องดูความเหมาะสมว่าใครสมควรได้รับตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถรับสนองงานของคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับต้องสานต่องานพระพุทธศาสนาให้เกิดความก้าวหน้าได้ด้วย ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง จะเน้นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรม รวมทั้งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีประสบการณ์การทำงานในด้านพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิดที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำคำว่า คุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินงานของข้าราชการด้วย ต่อไปการที่จะหาผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งหรือประเมินผลข้าราชการของแต่ละหน่วยงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถ

      "ทราบว่า นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ คนก่อนได้เกษียณอายุราชการไป เมื่อวัน 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ทำให้ตำแหน่งว่างลง การพิจารณาครั้งที่ผ่านมาใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้น การพิจารณาตำแหน่งครั้งนี้ จะต้องเร่งสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งโดยเร็วที่สุด คาดว่าคงจะไม่เกิน 3 เดือน น่าจะรู้ว่าใครได้มาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้ว ยังไม่มีรายชื่อใครอยู่ในมือ คงจะต้องทำการศึกษาว่าผู้ใดจะเหมาะสม และจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบราชการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ คนใหม่แล้ว คิดว่า การสนองงานที่ประชุมมหาเถรสมาคม จะคล่องตัวขึ้น และงานด้านพระพุทธศาสนาคงเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" คุณหญิงทิพาวดี กล่าว

 

ข่าว : มติชน
12 พฤศจิกายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by