ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

มหามกุฏฯออกแถลงการณ์

ประกาศ "กฎหมายคณะสงฆ์ต้องผ่านมหาเถรสมาคม" นอกนั้นไม่เอา

 

 

     มมร.ออกแถลงการณ์แจงหากจะแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ควรผ่านการความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมเสียก่อน เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้กับคณะสงฆ์ ระบุ ควรออกกิจการพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมพุทธบริษัท 4 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมบำรุงพระศาสนา เชื่อ ตราประทับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีใครกล้าปลอม

     วันนี้ (8 พ.ย.) พระเทพปริยัติวิมล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.... ว่า การจะแก้กฎหมายหรือสิ่งใดก็ตาม สมควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ด้วย เนื่องจากมีผลต่อสงฆ์โดยตรง ไม่ใช่ทำการเปลี่ยนแปลงโดยคณะสงฆ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่จะนำมาบังคับใช้กับคณะสงฆ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งตามหลักการควรผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งจะมีตัวแทนจากคณะสงฆ์อยู่ด้วย
       
       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ความว่า...

       
       
ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบางท่าน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต่อ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 เพื่อลงนามเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น
       
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เห็นว่า เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ แต่มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในหลักการที่ว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับคณะสงฆ์ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ต้องนำร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนั้น เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตราเป็นกฎหมายฉบับสมบูรณ์
       
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ฉบับนี้ ไม่ได้ออกมาขัดแย้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการทำให้ตามขั้นตอน ไม่เช่นนั้นจะมีการข้ามขั้นตอนกันอีก และในวันที่ 10 พ.ย.นี้ จะไปประชุมที่ มส.จะนำหนังสือแถลงการณ์ไปยื่นด้วย วันเดียวกันก็จะไปยื่นหนังสือถึงนายกฯ ด้วย
       
       
ต่อข้อถามเกี่ยวกับตราประทับสมเด็จพระสังฆราช ที่ปรากฏเป็นข่าวว่า สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้เปลี่ยนคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งปรากฏเป็นข่าวนั้น พระเทพวิสุทธิกวี คณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดราชาธิวาส กล่าวว่า คงไม่มีใครกล้าปลอมแปลงเอกสารของสมเด็จพระสังฆราช เพียงแต่วิธีการได้มาของการประทับตรานั้น ใช้วิธีใดเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถรู้ได้  
       
       พระเทพวิสุทธิกวี กล่าวอีกว่า คณะสงฆ์เห็นสมควรออก พ.ร.บ.กิจการพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมพุทธบริษัท 4 เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนออกมาปกป้องศาสนวัตถุ และศาสนพีธี อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.ฉบับนี้คณะสงฆ์คงไม่เสนอรัฐบาลชุดนี้พิจารณา ซึ่งตั้งใจจะเสนอรัฐบาลชุดถัดไป เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ต้องแบกภาระใหญ่อยู่หลาย เรื่องโดยเฉพาะปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหา

 

ข่าว : ผู้จัดการ
8 พฤศจิกายน 2549


 

สองบทสองบาทของสองมหาวิทยาลัยสงฆ์

     ญาติโยมพุทธศาสนิกชนคงไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นหรอกว่า คำว่า มจร. กับ มมร. นั้นคืออะไร ? เพราะไม่ใช่ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์  รามคำแหง มช. หรือ มสธ. ทั้งๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้ไว้เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว

     มมร. คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู ส่วน มจร. คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ท่าพระจันทร์

     สำหรับบทบาทของสองมหาวิทยาลัยนั้น ดูเหมือนว่าจะขบเหลี่ยมกันอยู่นิดๆ อย่างเช่นกรณีที่มีข่าวว่า มีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชทรงปลดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ จากตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ไปเป็นที่ปรึกษา แล้วยกสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน นั้น

   ในวันที่ 7 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏความเคลื่อนไหวทางฝ่าย มจร. วัดมหาธาตุฯ โดยพระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ มจร. ได้นำพระนิสิตประมาณ 30 รูป ถือโทรโข่งเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาล ตะโกนปาวๆ ให้รัฐบาล "ระงับ" การสนองพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชฉบับดังกล่าว ใครๆ ได้เห็นก็สังเวชใจว่า "ทำไมพระไทยที่มีการศึกษาถึงระดับครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องก่อม็อบเหมือนสมัชชาคนจน" นั่นเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ มจร.

    อีกหนึ่งวันต่อมา คือวันนี้ (8 พ.ย.) ก็มีข่าวว่า ทาง มมร. วัดบวรนิเวศ ได้ออกประกาศในนามมหาวิทยาลัย เรียกร้องให้ทางรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยระบุว่า "ถ้าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้ว ก็ควรให้พระสงฆ์โดยเฉพาะตัวแทนจากมหาเถรสมาคมได้มีส่วนร่วมรับรู้ด้วย" โดยที่อธิการบดีของ มจร. คือพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 Ph.D) ยังไม่มีทีท่าว่ากระไรเลย สงสัยกำลังดูลู่ทางลมอยู่

     จากสองบทสองบาทดังกล่าว เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าขึ้นเวทีประกวดนางนพมาศ มหาจุฬาฯ ก็ต้องแพ้ให้แก่มหามกุฏฯอย่างหลุดลุ่ย มงกุฏนางงามถูกสวมให้แก่ มมร. อย่างไม่ต้องสงสัย เป็นคำตอบว่า ใครเป็นมวยมากกว่ากันระหว่าง มจร. กับ มมร.

      แต่อย่างไรก็ตาม อดีตกาลไม่นานมานี้ มมร. ก็เคยเสียรังวัดให้แก่มหาจุฬาฯ แบบหน้าแตกจนเย็บไม่ติดมาแล้ว นั่นคือ กรณีที่คณะผู้บริหารจากมหามกุฏฯ ได้ยกพวกเข้าให้กำลังใจแก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นการประจบสอพลอรัฐบาลทักษิณอย่างออกหน้าออกตา และต่อมา เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลไปร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็มีข่าวว่า ทางมหามกุฏฯ ได้จัดส่งรองอธิการบดีไปนั่งประชุม "หัวโด่" เป็นยาเหลืองแทรกอยู่กลางอธิการบดีฆราวาสจากทั่วประเทศด้วย โดยที่ไม่มีอธิการบดีหรือตัวแทนจาก มจร. ไปร่วมด้วยเลย

     สองงานนี้แหละที่ มมร. เสียรังวัดไปบานเบอะ แต่วันนี้ มมร. เอาคืนได้แล้ว เหลือแต่มหาจุฬาฯ ที่คุมลูกน้องตัวเองไม่อยู่ ทั้งๆ ที่พระธรรมโกศาจารย์ก็โละเด็กนอกคาถาออกไปเกือบเกลี้ยงแล้ว เหลือแต่มหาโชว์กระมังที่ยังไม่กล้าเด้ง ทั้งๆ ที่อยากจะเด้งใจจะขาด ศึกนอกหรือจะสู้ศึกใน จริงไหมท่านมหาประยูร ?

     นี่แหละ ศาสนาและการเมือง ..

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
8 พฤศจิกายน 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by