ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

สมเด็จวัดชนะปฏิเสธข่าวเป็นประธานปฏิบัติหน้าที่สังฆราช

ขณะที่สมเด็จเกี่ยวยังคงเก็บตัวเงียบ !

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9)
วัดชนะสงคราม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

     ความเคลื่อนไหวที่วัดชนะสงคราม เมื่อเวลา 12.00 น.วันเดียวกัน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่พระไปชุมนุมประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...)พ.ศ....เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่เรื่องของคณะสงฆ์

      ส่วนเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนั้น ไม่ทราบมาก่อน เพิ่งจะทราบเรื่องวันนี้เอง ที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็ไม่ได้รับรู้แต่อย่างใด รัฐบาลไม่เคยนำเรื่องนี้มาหารือ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ไม่คัดค้าน อย่างไรก็ตาม เรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชชุดใหม่ รัฐบาลสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นจะต้องผ่านความเห็นจากมหาเถรสมาคม

      อาตมาเชื่ออยู่อย่างว่า หากมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงาน งานก็จะเจริญงอกงาม ซึ่งถ้าทำงานด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจแล้ว ผลงานจะออกมาไม่ดี และเชื่อว่าการที่รัฐบาลจะมีการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชชุดใหม่ คงเป็นเพระว่ารัฐบาลเห็นว่า เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่พระพุทธศาสนา จึงได้ทำการดังกล่าว สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าว

 

ข่าว : คมชัดลึก
7 พฤศจิกายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by