ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

ไพศาลปัดวุ่น "ผมไม่เกี่ยว" กับข่าวปลดสมเด็จเกี่ยว

 

นายไพศาล พืชมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก่อนหน้านี้เป็นคอลัมน์นิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล

 

     "ไพศาล" แกนนำ สนช.ปัดข่าวชงเรื่องปลด "สมเด็จเกี่ยว" เผยเสนอแก้เฉพาะกฎหมายคณะสงฆ์ 4 ข้อเท่านั้น ยันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง แจงเพราะต้องการให้กลับสู่แนวทางที่ถูกต้อง ยันตั้งสังฆราช นับพรรษา แสดงอาวุโส มีตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้าน "คุณหญิงทิพาวดี" ยันข่าวเปลี่ยนคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแค่โคมลอย ขณะที่ "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" ชี้เปลี่ยน ปธ.ผู้ปฏิบัติฯรัฐบาลทำได้โดยไม่ต้องผ่าน มส.

      หลังจากที่มีการเสนอข่าวว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กว่า 30  คน นำโดยนายไพศาล พืชมงคล เตรียมยื่นหนังสือเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...)พ.ศ.... เพื่อให้ สนช.พิจารณาและตราเป็น พ.ร.บ. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 โดยแก้ไขฉบับเดิมถวายพระราชอำนาจสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ และนับอาวุโสของสมเด็จและพระราชาคณะโดยพรรษา 

      พร้อมกับมีข่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  มีพระบัญชาให้แต่งตั้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ประธานแทน พร้อมกับคณะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 18 รูป ไปแล้วนั้น

ไพศาลแจงแก้เพื่อให้แนวปฏิบัติถูกต้อง

      ด้านนายไพศาล สมาชิก สนช. แกนนำ สนช.ที่รวบรวมรายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ กล่าวยืนยันว่า การที่ สนช.จำนวน 33 คน ลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ เป็นไปเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนเดิม โดยให้กลับไปใช้แนวทางเดียวกับที่เคยใช้เมื่อก่อน ที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) จะแก้ไข 2 ครั้ง ครั้งหลังสุดในปี 2547 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณได้แก้ไขกฎหมายแต่งตั้งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระสังฆราช ทั้งๆ ที่ยังคงทรงพระชนม์อยู่ การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง

      ทั้งนี้ นายไพศาล ปฏิเสธว่า ไม่ทราบว่าข่าวที่จะมีการเปลี่ยนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชออกมาได้อย่างไร เพราะไม่เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่ที่ สนช.ยื่นต่อประธาน สนช. เพราะในร่างดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงเรื่องการปลดสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของ สนช.ที่จะเสนอเรื่องดังกล่าว แต่ที่เสนอเป็นการเสนอแก้กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์จำนวน 4 ข้อเท่านั้น

      "ผมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต่อประธาน สนช.ไปแล้วเมื่อปลายเดือนที่แล้ว เพื่อให้ประธานบรรจุร่างเป็นวาระเข้าสู่การพิจารณา คาดว่าไม่เกิน 1 เดือน น่าจะมีการนำร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภา การที่ สนช. เข้ามาแก้ไขเรื่องที่มีปัญหาให้ศาสนา น่าจะได้บุญกุศลมากกว่าเป็นบาป ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง และไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่อย่างใด แต่เห็นว่าขณะนี้ สนช.ยังไม่มีเรื่องเร่งด่วนจะพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะขณะนี้ยังไม่มีสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ เห็นว่าเรื่องใดมีปัญหาก็หยิบขึ้นมาแก้ไข" นายไพศาล กล่าว

      ขณะที่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช .กล่าวว่า ทราบว่าขณะนี้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ได้ยื่นถึงมือประธานแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนแล้ว เมื่อมีการล่ารายชื่อได้เกิน 25 คน สมาชิกสามารถร่วมกันเสนอกฎหมายไปยังประธาน สนช.ได้ ถ้าประธานพิจารณาแล้วว่ากฎหมายฉบับนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ก็บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม และพิจารณาต่อไป

      ในวันประชุม สนช.พรุ่งนี้ (8 พ.ย.) จะไปคุยกับนายไพศาล (พืชมงคล) ว่า ที่เสนอกฎหมายนี้มีเจตนาอย่างไร ส่วนตัวแล้วอยากให้ฟังทางฝ่ายพระว่าเห็นอย่างไร โดยอาจจะเปิดเวทีพูดคุยทำความเข้าใจกัน ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณา เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน นายวัลลภ กล่าว

 

ข่าว : คมชัดลึก
7 พฤศจิกายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by