ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

มหาเถรสมาคม "เห็นชอบ" จัดงานฉลอง "เปรียญ 9"

 

 

 

      นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ มหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบโครงการจัดงานพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่น และฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม 9 ประโยค เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสำนักเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้สามารถสอบบาลีสนามหลวงได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป

      กำหนดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาบาลีดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร พัดเปรียญ เปรียญธรรม 9 ประโยค จัด ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 น. โดยมีเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมในส่วนกลาง 90 รูป และพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 44 รูปเข้ารับรางวัล

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
30 มิถุนายน 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by