ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

           

มหาดไทยปฏิเสธ
จัดงานที่วัดพระธรรมกาย
ไม่เกี่ยวการเมือง
!

 

พระธัมมชโย เจ้าสำนักธรรมกาย

 

ทุกศาสนาไปร่วม แต่แปลกใจว่าทำไมต้องเป็นวัดพระธรรมกาย
จัดที่สนามหลวงไม่ได้หรือ ?

 

ปัดวุ่นงานท้องถิ่นไม่เกี่ยวการเมือง

     ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน นายธวัชชัย ฟักอังกูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนภดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันแถลงข่าวถึงรายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดงาน รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันที่ 18 ก.ค. ทั้งนี้ นายธวัชชัยกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศจะมาร่วมงานกว่า 8,000 องค์กร เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง แต่ขณะนี้การจัดงานดังกล่าวถูกลากโยงไปเกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะเป็นโครงการที่เตรียมมานานกว่า 2 เดือน และหนังสือที่ออกไปก็ระบุชัดเจน ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝง และไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาร่วมงาน

ยัน อปท.ไม่มีเจตนาแอบแฝง

      นายวิจัย อัมราลิขิต นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต.และเทศบาลได้จัดงานขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ไม่ได้จัดงานเพื่อแอบแฝงทางการเมืองใดๆอยู่เลย ทาง อปท.ต้องการให้ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเอาการจัดงานนี้ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องม็อบได้ ท้องถิ่นทั้ง 3 องค์กรมีความบริสุทธิ์ใจที่จะจัดงานนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น จะมีผู้นำศาสนาต่างๆมาร่วมแสดงปาฐกถาในการศาสนากับการพัฒนาท้องถิ่น

จุฬาราชมนตรีไปร่วมงานด้วย

     ด้านนายดำรงค์ สุมาลยศักดิ์ เลขาธิการสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การจัดงาน รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชาครองราชย์ 60 ปี ไม่ ใช่งานที่จัดโดยองค์กรทางศาสนา แต่เป็นการดำเนินงานในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจาก อปท. ไม่ใช่ตัวแทนจากองค์การศาสนา และการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะไม่มีการจัดในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดงานว่าจะมีการกล่าวอะไรบ้างในงาน แต่แจ้งเพียงว่า เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อในหลวง ทางศาสนาอิสลามจึงเห็นว่าควรให้ความร่วมมือ โดยทราบมาว่าจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน และทางนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี จะไปร่วมงานพร้อมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสามัคคีในประเทศ ไทย โดยเฉพาะระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นๆ

มท.2 ว้ากไม่เกี่ยวกลุ่มผู้ชุมนุมชนกลุ่มผู้ชุมนุม

     ที่ จ.นครราชสีมา นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รมช.มหาดไทยกล่าวว่า การส่งหนังสือเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. นี้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการมาก่อนหน้านี้มาประมาณ 1 เดือนกว่าแล้ว เพื่อรวมใจกันเทิดไท้องค์ราชันย์ที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี คาดว่าจะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมงานประมาณ 8 หมื่นคน และที่ต้องจัดที่วัดพระธรรมกายเพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและในการจัดงานจะมีพิธีกรรมทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาอิสลาม คริสต์ และศาสนาพุทธ โดยมีผู้นำทั้ง 3 ศาสนาไปร่วมปาฐกถาด้วย ในภาคกลางคืนจะมีการปฏิบัติธรรม ส่วนตอนกลางวันจะมีผู้นำทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนามาบรรยายพิเศษรวมถึงผู้นำทางฝ่ายปกครองด้วย และในช่วงเย็นตนได้เชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นผู้กล่าวนำในการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากนั้นเสร็จพิธีและแยกย้ายกันกลับ ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับงานการเมืองหรือการก่อม็อบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข่าว : ไทยรัฐ
13 กรกฎาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by