ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

พบพระไตรปิฎกเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย
สร้างสมัย ร.5 ยังสมบูรณ์อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ

 

 

 

พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธรรมิก นักวิชาการจุฬาฯระบุหายากคุณค่าสูง

      ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้หอพระไตรปิฎกฯ ได้ทำการรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ทั้งที่เก่าหายาก เช่น พระไตรปิฎกสุวรรณภูมิ ไทเขิน ล้านนา เชียงตุง และของใหม่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่ 5 ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ และค้นคว้าหอสมุดแห่งชาติเพิ่มเติม ที่หอสมุดได้พบพระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช พ.ศ.2436 (รศ.112) รัชกาลที่ 5 จึงขออนุญาตทางหอสมุดถ่ายสำเนา นำมาจัดพิมพ์ไว้ในหอพระไตรปิฎกฯ เมื่อทำการศึกษาพบว่าเป็นพระไตรปิฎกชุดหายากมีคุณค่าสูง พิมพ์ชุดแรกของโลก พิมพ์เป็นภาษาบาลี อักษรสยาม นำไปเทียบเสียงเป็นอักษรโรมัน ให้อัญเชิญพระราชนิพนธ์คาถาสรรเสริญพระรัตนตรัย ในรัชกาลที่ 4 แสดงในอักษรโรมันด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างการเทียบพยัญชนะและการออกเสียงอักษรไทย-บาลี กับอักษรโรมัน-บาลี เช่น พุท์โธ เป็น Buddho วัน์ทามิ เป็น Vandami พระราชทานแก่สถาบันสำคัญในต่างประเทศกว่า 260 แห่งทั่วโลก เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ สวีเดน ออสเตรเลีย เป็นต้น ในเอเชีย-ญี่ปุ่น ศรีลังกา อินเดีย และพระราชทานไปยังวัดต่างๆ 500 วัด ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองครองราชย์ครบรอบ 25 ปีของพระองค์

      ดร.สภาพรรณกล่าวต่อว่า สาเหตุรัชกาลที่ 5 พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับนี้ ทรงเห็นว่ารอบบ้านเราเวลานั้น กำลังตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกไปหมดแล้ว พระองค์ทรงเห็นบ้านเราคงจะไม่ปลอดภัย จึงได้เชิญพระเถระผู้ใหญ่ เสนาบดี ข้าราชการทุกฝ่ายมาประชุมที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อหาทางออก ทำอย่างไรช่วยกันปกปักรักษาเอกราชของชาติไว้ให้ได้ พระไตรปิฎกฉบับนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอธิปไตยของชาติ ได้ประกาศให้นานาชาติรู้ว่าประเทศสยามนับถือพระพุทธศาสนา

ข่าว : ข่าวสด
5 กรกฎาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by