ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

มหาเถรฯ ไอเดียพริ้งพรวด ประกวดส้วม

 

 

ออกมติอะไรก็ระวังหน่อยนาพระคุณท่าน ประเดี๋ยวจะได้ฉายา "มหาเถรชุดส้วม"

 

      ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ได้มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งภายหลังการประชุม พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอแผนพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เนื่องจาก สธ. ได้ทำการสุ่มสำรวจส้วมสาธารณะในวัด ซึ่งพบว่าวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือวัดที่มีกิจกรรมซึ่งมีคนเข้าวัดเป็นประจำ ส่วนใหญ่มีสภาพห้องสุขาที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งทางมหาเถรสมาคมก็เห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการพัฒนาส้วมในวัดให้ถูกสุขลักษณะ เพราะการที่จะทำให้ประชาชนอยากเข้าวัดปฏิบัติธรรม ก็สมควรที่จะต้องมีการพัฒนาสถานที่ให้จูงใจคนอยากเข้าวัดด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของห้องสุขา
 
     พระธรรมกิตติเมธี กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นที่จะต้องมีการสำรวจและมีการพัฒนาห้องสุขา ได้แก่ วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 556 วัด, วัดพัฒนาตัวอย่าง 432 วัด, วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 717 วัด, อุทยานการศึกษาในวัด 472 วัด และที่จัดตั้งสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 42 วัด ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแจ้งไปยัง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการสำรวจส้วมสาธารณะในวัดทั่วประเทศ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังจะจัดประกวดห้องส้วมวัดที่มีความสะอาดเป็นเลิศอีกด้วย โดยจะมีโล่ประกาศเกียรติคุณและงบประมาณมอบให้แก่วัดที่ได้รับรางวัลห้องส้วมสะอาดต่อไป.

 

ข่าว : เดลินิวส์
1 กรกฎาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by