ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

เปิดรับสมัคร ผอ.สำนักพุทธ

คาดกลางปี 50 ได้ตัวแน่

 


 

     คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า เนื่องจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ เป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานราชการ ที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ตนในฐานะรับสนองงานจากนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้มากำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

      ดังนั้น ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องทำเรื่องขอความเห็นชอบจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.พ. เพื่อรับทราบมติขอยกเว้นการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว จากนั้น ทางก.พ.จะได้ประกาศเปิดรับสมัครข้าราชการที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ อย่างเป็นทางการ ด้วยการส่งใบสมัครเข้ามาที่ก.พ. ก่อนที่จะทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้และเปิดให้ผู้เข้าสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานสำนักพุทธฯ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ จะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคม 2550 อย่างแน่นอน

 

ข่าว : ข่าวสด
12 ธันวาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by