ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

            

บรรณาธิการ "ข่าวสด" ท้วงอัยการ

ต้องชี้แจงประชาชนให้โปร่งใส

 

 

       สำนักงานอัยการสูงสุดมีมติให้ถอนฟ้องพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย หรือนายไชยบูลย์ สิทธิผล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และนายถาวร พรหมถาวร ลูกศิษย์คนสนิท ในข้อหาเบียดบังเอาทรัพย์โดยทุจริต และร่วมกันยักยอกทรัพย์และเงินบริจาค

      โดยอ้างเหตุผลว่าจำเลยที่ 1 กับพวกมอบทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งมีทั้งที่ดินและเงินจำนวน 959,300,000 บาท คืนให้แก่วัด เป็นการปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช ครบถ้วนทุกประการ ประกอบกับขณะนี้ ต้องร่วมกันสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หากดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองต่อไป อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในศาสนจักร

      นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อธิบดีอัยการคณะกรรมการอัยการ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า คดีที่รอการสั่งในชั้นอัยการอีก 3 คดีนั้น เมื่ออัยการสูงสุดมีนโยบายให้ถอนฟ้อง พนักงานอัยการก็จะต้องมีความเห็นให้ยุติการสั่งคดี

      การถอนฟ้องดังกล่าวก่อให้เกิดข้อกังขาหลายประการ ที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับสาธารณชนอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา เช่น ในกรณีที่เป็นคดีใหญ่ มีผลกระทบกว้างขวาง และอยู่ในความสนใจของประชาชนเช่นนี้ ทำไมจึงไม่ปล่อยให้การพิจารณาคดีดำเนินไปจนสุดสิ้นกระบวนการ โดยมีศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้รับฟังข้อมูลเหตุผลทุกด้านแล้วค่อยพิพากษาวินิจฉัย

         ทำไมอัยการจึง "ตัดตอน" ถอนฟ้องคดีทั้งที่ดำเนินการล่วงเลยมากว่าครึ่ง โดยในคำแถลงถอนฟ้องก็ระบุชัดเจนว่าความผิดของจำเลยเกิดขึ้นแล้ว ไม่เช่นนั้นจะนำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาทคืนให้กับวัดได้อย่างไร การนำทรัพย์ที่ยักยอกมาคืน อย่างมากก็เป็นเพียงการทุเลาโทษ มิใช่ลบล้างความผิดจนนำไปสู่การถอนคดีได้

       ข้ออ้างว่าการถอนคดีเป็นไปเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาตินั้น เป็นการใช้ตรรกะซึ่งเป็นอันตรายยิ่ง ทั้งกับสังคม ระบบกฎหมาย และงานในหน้าที่ของอัยการเอง

        ความสามัคคีความสมานฉันท์ปรองดองจะเกิดขึ้น ต้องเกาะเกี่ยวยึดอยู่กับหลักความถูกต้องทั้งทางศีลธรรมและทางกฎหมาย มิใช่สามัคคีหรือสมานฉันท์กันในความไม่ถูกต้องหรือทางอบาย ที่มีแต่จะพาให้สังคมยิ่งเสื่อมทรามลงไป

       ยิ่งที่อ้างว่าเมื่อนำทรัพย์สินที่ยักยอกไปมาคืนเป็นการปฏิบัติตามพระลิขิต ยิ่งไม่ผิดอะไรกับการตีขลุม เพราะในพระลิขิตฉบับเดียวกันนั้น ยังระบุถึงความผิดเรื่องการบิดเบือนคำสอนและการทำให้เกิดสังฆเภท อันเป็นความผิดที่มีโทษชั้นปาราชิก เช่นเดียวกันกับการยักยอกทรัพย์เกิน 5 มาสก

      มีเหตุผลอะไรซึ่งมีน้ำหนักกว่านี้ ที่ทำให้อัยการสูงสุดมี "นโยบาย" ถอนคดีธรรมกาย

 

ข่าว : มติชน
24 สิงหาคม 2549

 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by