ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

       

สมัชชาสงฆ์ไทยใน U.S.A. โหวตท่วมท้น !

ลงมติให้ "ลบชื่อวัดไวสะเลีย" จากสาระบบ

 

 

 

หลังจากเป็นคดีค้างคาสมัชชาสงฆ์ไทยมาหลายปี

      ข่าวจากวัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า ซึ่งจัดงานวัดมหารำลึกถึงพระภิกษุ-สามเณร และแม่ชี ที่ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตอย่างโหดร้ายถึง 9 ชีวิต เมื่อ พ.ศ.2535 หรือ 15 ปีก่อน ซึ่งทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำหนดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญประจำปีด้วย

      สำหรับปีนี้ มีการประชุมในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ อุโบสถวัดพรหมคุณาราม มีพระธรรมทูตเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 รูป เริ่มเวลา 09.00 น. ถึง 10.45 น. พักฉันเพล และรอบบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง) และปิดการประชุมในเวลา 17.00 น.

     สาระสำคัญของการประชุมในปีนี้ ก็คือเรื่องสถานภาพของวัดไวสะเลีย ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งระหว่างพระไทยและชุมชนลาวรอบข้าง จนถึงกับฟ้องโรงฟ้องศาลยืดเยื้อหลายปี ท้ายที่สุดศาลได้มีคำสั่งให้ขายวัดไวสะเลีย และแบ่งเงินให้แก่ตัวแทนฝ่ายไทยไปจำนวน 6 หมื่นกว่าเหรียญ และต่อมาเงินจำนวน 50,000 เหรียญ ก็กลายเป็นประเด็นให้มีการฟ้องศาลระหว่างพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับพระมหาสุนทร สอนชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดไวสะเลีย ซึ่งได้รับกาแต่งตั้งโดยพระราชธรรมวิเทศเองด้วย และพระมหาสุนทรยังฟ้องสมัชชาสงฆ์ไทยซึ่งได้นำเอาเงินจำนวน 50,000 เหรียญนั้นไปฝากประจำไว้ในบัญชีของสมัชชาสงฆ์ไทย ซึ่งถึงบัดนี้คดีทั้งสองก็ยังไม่ยุติ

     ในปีนี้ ที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยวิสามัญ โดยพระมหาสุขุม สุขุโม เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เสนอว่า เมื่อทางศาลเมืองไวสะเลียได้สั่งให้ขายวัดไวสะเลียไปหลายปีแล้ว แต่สมาชิกภาพของวัดไวสะเลียในฐานะสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยยังมิได้ถอดถอน ทั้งยังมีการพิมพ์ไว้ในสาระบบของสมัชชาสงฆ์ไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรให้มีการลบชื่อวัดไวสะเลียออกไปให้สิ้นสุด ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความเห็นหลากหลาย ท้ายที่สุดนั้น ทางประธานในการประชุม คือ พระครูวิเทศธรรมสุนทร วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมแทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ได้เสนอให้สมาชิกลงมติด้วยการยกมือ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติอย่างท่วมท้น ให้ "ลบชื่อวัดไวสะเลีย" ออกจากสาระบบของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาออกไปอย่างถาวร ก็เป็นอันสิ้นสุดบทบาทของวัดไวสะเลียทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่เพียงเท่านี้

     อนึ่ง พระครูวิเทศพรหมคุณ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ยังแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้ "ถอดถอนสมาชิกภาพ" ของวัดในสังกัด 2 วัด คือ วัดบุญญาวาส เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีพระมหาสุธี เสนวํโส ป.ธ.9 เป็นเจ้าอาวาส และวัดพุทธมณฑล เมืองนิวเบอรี่ สปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีพระปิยพงษ์ ปิยวํโส เป็นเจ้าอาวาส ทั้งนี้เพราะวัดทั้งสองมิได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกามาหลายปี ไม่รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ และติดต่อไม่ได้ จำใจที่สมัชชาสงฆ์ไทยต้องตัดวัดทั้งสองทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

 

ข่าว : อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอมคอม
20 สิงหาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by