ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

    

เรื่องน่าปลื้มใจในชาติไทย

องค์หริภาทรงออกแบบบูรณะวัดด้วยพระองค์เอง

ขอจงทรงพระเจริญ

 

 

      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประเดิมโครงการแรกหลังสำเร็จการศึกษา โดยทรงเป็นแม่งานใหญ่บูรณะศาลาปฏิบัติธรรม วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาและทรงพบ เมื่อครั้งเสด็จไปทรงศึกษาศิลปะล้านนาตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาศิลปะนิพนธ์ ปีการศึกษา 2548 อันเป็นปีสุดท้ายของการศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่ ม.ศิลปากร

 

 

      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานสัมภาษณ์ถึงเหตุที่ทรงเลือกบูรณปฏิสังขรณ์วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ว่า เพราะศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าวอยู่ในสภาพทรุดโทรม ขาดงบประมาณสำหรับบูรณะมาเป็นเวลานาน แต่เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่บนเนิน ประกอบเป็นวัดของเกจิอาจารย์คือ พระครูวรเวทย์ (หลวงปู่ครูบาธัมมชัย ธมฺมชโย) และพระองค์ทรงมีความตั้งพระทัยที่จะบูรณะวิหาร ปฏิบัติธรรมนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อต้องการให้วัดดังกล่าวเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านด้วย

 


       องค์หริภาและคณะทำงานได้ร่วมกันสำรวจวัดดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง ทรงมีพระดำริที่จะบูรณะศาลาใหม่ทั้งหมด โดยยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้ และได้เสด็จมาทรงงาน ทรงช่วยคณะทำงานทำความสะอาดภายในวัดอย่างไม่ถือพระองค์ โดยศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่นี้ทรงออกแบบ ให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เน้นความเรียบง่ายแต่สง่างามแบบไทยลื้อ อีกทั้งภายในศาลาปฏิบัติธรรมยังทรงจัดให้มีภาพวาด บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล จักรราศี ที่สำคัญคือได้ทรงขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มาวาดในรูปแบบล้านนา รับสั่งว่า เป็นพระมหาชนก เวอร์ชั่นล้านนาที่เดียวในโลก โดยองค์หริภาจะทรงร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มศิลปินที่ได้เขียนภาพพระมหาชนกถวาย อาทิ อ.ปรีชา เถาทอง, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ฯลฯ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตั้งแต่เดือน พ.ย. นี้เป็นต้นไป

 

ข่าว : ไทยรัฐ
11 สิงหาคม 2549


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by