อ้างพระสังฆราชได้ไหม ?

 

อ้างเพราะอะไร ทำไมจึงอ้าง ?

 

 

  

 

จากหนังสือ กรณีธรรมกาย

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถร)

วัดญาณเวศกวัน นครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264