พระเทพพุทธิวิเทศ

 

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

มรณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264