ฮา !

 

 

ไพรวัลย์เขียนจดหมายกราบเรียนเดียรถีย์

 

ที่ตนเองเพิ่งจะปรามาสไปเมื่อวาน

 

วันนี้กลับคำ เรียกพระเดชพระคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

อา..นี่แหละหนา โบราณว่า "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" คิดว่า "กูแน่" นึกจะพูดอะไรกับใครก็พ่นน้ำลายออกไป พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็หลั่งน้ำตาดั่งสายเลือด

 

 

เมื่อวาน ไพรวัลย์คนเก่ง จู่ๆ ก็ทำระเบิดเถิดเทิงทางโซเชียล กระทบกระเทียบเหน็บแนมแถมหยามหมิ่น "พระผู้ใหญ่บางรูป" ด้วยสำนวนระดับ "สุดจัดปนัดดา" กล่าวหาว่า "นั่งเครื่องบินไปดูบอลถึงต่างประเทศ" แถมเปรียบเปรยเป็น "เดรัจฉาน-เดียรถีย์" ซึ่งก็คงจะไม่มีถ้อยคำต่ำต้อยไปกว่านี้อีกแล้ว เรียกว่ามาครบถ้วนกระบวนความ

 

 

แต่ครั้นวันนี้ ไพรวัลย์คนเก่ากลับเปลี่ยนลุคใหม่ เขียนจดหมาย "กราบเรียนเดียรถีย์" ด้วยถ้อยคำอ้อนวอน ประหนึ่งว่าสูงส่งกว่าตนเองนับร้อยนับพันเท่า ก็เลยไม่เข้าใจว่า มหาไพรวัลย์นั้นยังมีสติเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ ถึงได้ทำอะไรกลับไปกลับมา เหมือนคนวิกลจริต

 

 

ก่อนหน้านี้ ไพรวัลย์ เคยตอบโต้ผู้ที่เห็นต่างจากตนเองว่า "ไม่ต้องสาระแน ตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมา ฉะนั้น อาตมาจะอยู่หรือจะสึก ไม่ต้องสาระแน เอาเวลาไปดูแลชีวิตของแต่ละคนดีกว่า" คล้อยหลังไปอีกไม่กี่วัน ไพรวัลย์คนใหม่ ก็ออกมาร้องไห้หน้าจอ จ้อไปทั่วว่า "จะลาสิกขา ถ้าอาจารย์อุทัยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส" ตกลงว่าใครสาระแนกันแน่

 

 

เห็นแล้วก็น่าสงสาร ประหนึ่งว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ เดี๋ยวด่าเดี๋ยวกราบ เดี๋ยวเรียกเดียรถีย์ เดี๋ยวเรียก "พระเดชพระคุณ" สุดจะพรรณนา..มหาไพรวัลย์

 

 

 

 

กราบเรียนถึงท่านเจ้าประคุณ

 

หากท่านเจ้าประคุณไม่เห็นแก่เกล้ากระผม ซึ่งเป็นเพียงพระรุ่นลูกรุ่นหลานรูปหนึ่ง ไม่เห็นแก่การที่เกล้ากระผมจะยังครองผ้ากาสาวพัตร์ หรือจะลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสครองเรือน

 

แต่ขอความมีปัญญาญาณของท่านเจ้าประคุณ ได้โปรดตริตรองอย่างลึกซึ้งและอย่างแยบคายด้วยเถิด ขอให้ท่านเจ้าประคุณเห็นแก่การของพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง ซึ่งพระเดชพระคุณเป็นผู้บัญชาดูแลอยู่

 

เกล้ากระผมขออนุญาตบังอาจนำเรียน ด้วยเกล้ากระผมเห็นว่า การพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง จำเป็นต้องอาศัยพระผู้ใต้ปกครอง ซึ่งมีทั้งสติปัญญาและความสามารถ ช่วยสนองพระเดชพระคุณและรับใช้เพื่อความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ไม่ว่าจะในส่วนของการเผยแผ่ การวิปัสสนา หรือการพระปริยัติ

 

เกล้ากระผม อาจประพฤติตนเป็นที่ไม่เรียบร้อยหรือเหมาะสม นี่เป็นโทษโดยส่วนตัวของเกล้ากระผมเอง และหากการประพฤติตัวนี้ สร้างความไม่พึงใจต่อพระเดชพระคุณ เกล้ากระผม กราบขอน้อมรับโทษในส่วนของความผิดนี้แต่โดยดี

 

ไม่ว่าพระเดชพระคุณ จะมีดำริอย่างไรในการลงโทษโดยชอบแก่พระธรรมวินัย เกล้ากระผมจะน้อมรับ และไม่ขัดขืนต่อคำสั่งนั้นเลย

 

เกล้ากระผมใคร่ขอความมีกรุณาคุณต่อพระเดชพระคุณเพียงอย่างเดียวว่า พระราชปัญญาสุธี ซึ่งเป็นอาจารย์ของเกล้ากระผม และรั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้ มิได้เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องหรือมีมลทินหม่นหมองในส่วนใดเลย มิได้เป็นผู้หย่อนยานในการปกครองดูแลพระลูกวัด อย่างที่มีคนกล่าวอ้าง

 

ขอพระเดชพระคุณ ได้ทรงไว้ซึ่งความมีพรหมวิหารธรรม ความเป็นธรรม ตลอดจนถึงความยุติธรรม ต่ออาจารย์ของเกล้ากระผมด้วย

 

เกล้ากระผมมิบังอาจคิดว่า สาสน์นี้จะไปถึงพระเดชพระคุณหรือไม่ มิบังอาจที่จะต่อรองหรือเรียกร้องอะไร แต่ในฐานะของพระลูกพระหลาน หรือแม้แต่พระที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณท่าน เกล้ากระผมถือว่า สาสน์นี้เป็นส่วนของการกราบเรียน เพื่อขอความเป็นธรรมอย่างที่สามารถทำได้

 

ขอพระคุณโปรดอยู่เหนือพระเดช และขอให้ท่านเจ้าประคุณโปรดเมตตาตริตรองโดยแยบคายด้วยเถิดขอรับ คณะสงฆ์จะแซ่ซ้อง สังฆมณฑลจะสรรเสริญ การพระศาสนาจะก้าวหน้า หากท่านเจ้าประคุณ ทรงอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมในการปกครองอย่างแท้จริง

 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระผม พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
พระลูกวัดของวัดสร้อยทองพระอารามหลวง

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 1 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264