ตั้งแล้วจ้า !

 

 

ตั้งพระครูเล็กเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว

 

ที่..วัดเทพศิรินทร์

 

 

  

 

 

ข่าวด่วน จากกรุงเทพมหานคร รายงานมายัง อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย ได้มีบัญชาให้ "สมเด็จพระธีรญาณมุนี-สมชาย วรชาโย" เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสและกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้มอบบัญชาสมเด็จพระสังฆราช "แต่งตั้ง" เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต จำนวน 17 รูป ทั้งนี้ มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้ดำเนินการ

 

และหนึ่งในนั้นก็คือ พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) วัดป่านาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามภาพดังกล่าวข้างต้นด้วย

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 23 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264