สังฆราชบัญชาซ้ำ !

 

 

ตั้ง "พระครูเล็ก" เป็นเจ้าคณะ "กาฬสินธุ์"

 

เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการแต่งตั้ง

 

 

ไม่มีฎีกาอีกต่อไป It's over !

 

 

 

 

  

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 17 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264