เปิดศักราชใหม่คณะสงฆ์ไทย

 

"ขอบคุณมหาเถรสมาคม"

 

ทำให้ธรรมยุตและมหานิกายกลับมารักกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

อา..ณ เวลานี้ คงต้องยกมือ 10 นิ้ว พนมแล้วก้มลงกราบ ขอขอบพระคุณ "มหาเถรสมาคม" ภายใต้การนำของ "สมเด็จพระสังฆราช อัมพรมหาเถร" ที่สามารถน้อมนำให้พระสงฆ์สองฝ่าย ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย (รวมทั้งธรรมกาย) ซึ่งแตกแยกแก่งแย่งแข่งดีกันมาเนิ่นนานนับร้อยๆ ปีที่ผ่านมานั้น ให้กลับมาสมัครสมานสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

 

 

ผลงานที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือ มติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา มหาเถรสมาคมได้อ้าง "พระราชดำริ" สั่งปลดฟ้าผ่า 3 เจ้าคณะจังหวัด เป็นฝ่ายมหานิกาย 2 และธรรมยุตนิกายอีก 1

 

 

ซึ่งพอได้รับข่าวแล้ว ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย ก็รู้สึกแบบเดียวกัน คือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงพร้อมใจกันเรียกร้องต้องการให้ "มหาเถรสมาคม" ออกมาชี้แจงแสดงเหตุผล หาไม่ก็อาจจะมีการต่อต้านมหาเถรสมาคม ซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาหนักสุด เท่าที่เคยปรากฏในการปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และคณะสงฆ์ปทุมธานี (มหานิกาย-ธรรมกาย) ได้รวมตัวกันต่อต้านมติมหาเถรสมาคมครั้งประวัติศาสตร์ ประกาศ "ล่ารายชื่อ 100,000 คน" เพื่อยื่นประท้วงต่อมหาเถรสมาคม ขอให้ยับยั้ง ถ้าหากขืนยังไม่ฟัง ก็จะยื่นถวายฎีกาสำนักพระราชวัง แบบว่าเอากันให้ตายไปข้าง โดยมีคาถา "ความเป็นธรรม" เป็นยันต์กันผีทั้งสองนิกาย ก่อนหน้านี้มีพระผู้ใหญ่หลายรูป ถูกจับกุมคุมขังและถอดถอนสมณศักดิ์ ก็มีเฉพาะ "พวกใครพวกมัน" เท่านั้น ที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ซึ่งมีน้ำหนักน้อยมาก เพราะอีกฝ่ายไม่เอาด้วย

 

 

ปรากฏการณ์ "ธรรมยุต-มหานิกาย" จูบปากกันในครั้งนี้ ต้องยกความดีให้แก่ "มหาเถรสมาคม" ของสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธ ว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ออกมติ "ผสมนิกายแบบผ่าเหล่าผ่ากอ" แค่ฉบับเดียว แต่เรียกแขกได้ทุกนิกาย เซียนพระเห็นยังต้องเรียกพี่ แบบนี้อยู่ไปไม่นาน การรวมนิกายสงฆ์อาจจะสำเร็จโดยง่าย ซึ่งวันนั้น จะเป็นวัน "ล่มสลาย" ของมหาเถรสมาคมนั่นเอง เอวัง

 

 

ดังนั้น จึงขอคารวะในอัจฉริยภาพของมหาเถรสมาคม เป็นอย่างยิ่ง ขอได้โปรดเดินหน้าต่อไป ถ้าเห็นว่า ..เรามาถูกทางแล้ว

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 4 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264