ปูด..วัดป่าแก้งใหม่

 

ปัญหาใหญ่ในวงพระกรรมฐาน

 

ร่ำรวยมหาศาลและสีกา

 

ชนวนปลดฟ้าผ่าเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ร้อนถึงในรั้วในวัง

 

 

 

 

 

ข่าวฝาก จาก..กาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 1 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264