ด่วน !

 

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยโควิดไทย

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร)

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 

ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (21 กรกฎาคม 2564) พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้เรียกประชุมด่วน คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระสำคัญคือ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนคนไทยในประเทศไทย ซึ่งกำลังประสบกับวิกฤตการณ์อันตรายด้วยโรคร้ายโควิด-19 มีสถิติคนป่วยและล้มตายพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งราชสำนัก รัฐบาล และคณะสงฆ์ไทย ต่างทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้าน

 

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มองเห็นปัญหาของบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้มีมติให้ตั้งศูนย์รับบริจาคผ่านสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อระดมกำลังช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเร่งด่วน ให้เปิดศูนย์ฉุกเฉินรับบริจาค ผ่านวัดทุกวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 100 กว่าวัด

 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ "สั่งจ่ายเงินสำรอง" เป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลล่าร์ นำถวาย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสฤษดิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นเบื้องต้นก่อน และหากรวบรวมเงินบริจาคได้อีกก็จะนำถวายสมทบเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์ทางเมืองไทยจะดีขึ้น

 

 

ทั้งนี้ ทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้มีมติ "ขอความร่วมใจ" จากวัดไทยในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาทุกวัด เปิดรับบริจาคช่วยเหลือคนไทยให้ทันท่วงที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยังประกาศบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมบริจาคช่วยชาติผ่านสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้โดยตรง

 

 

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค ขอความกรุณาส่งเงินไปยัง สำนักงานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

 

 

สั่งจ่ายเช็ค/มันนี่ออเดอร์ ในนาม :

 

THE COUNCIL OF THAI BHIKKHUS IN USA.

(ช่วยบรรเทาทุกข์โควิด-19 ประเทศไทย)

 

 

ส่งถึง :

 

WAT BUDDHAVAS OF HOUSTON

6007 SPINDLE DRIVE

HOUSTON TX 77086-3930

 

 

โทรศัพท์ สายตรง :

 

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

(พระเทพพุทธิวิเทศ-ประชัน  ชุตินฺธโร)

วัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส  โทร. 281-445-5773

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 22 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264