พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตำราบาลี-นักธรรม

 

 

แด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

 

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

ทรงพระเจริญ

 

 

 

 


 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 18 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264