เลื่อนประชุม มส. ออกไปเรื่อยๆ

 

ออกจดหมายเวียนให้เซ็นแทน ค่าเท่ากัน

แหมทำไมไม่ประชุมทาง ZOOM ไปเลยล่ะ

ได้เห็นหน้าเห็นตา ไม่ดีกว่าหรือคุณณรงค์

หรือจะเปิด Clubhouse ถวาย มส. โดยเฉพาะ

รับรองว่าน่าสนใจไม่ด้อยไปกว่าคุณโทนี่

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 18 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264