พระธรรมทูตทั่วโลกปลื้มใจ !

 

หลวงปู่ทองอยู่ได้ขึ้นเป็นรองสมเด็จ

 

"พระพรหมวชิรโมลี"

 

 

 


 

 

 

 

หลังจากทราบประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ ประกาศ สถาปนา "พระธรรมโมลี-ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9 Ph.D." วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ ขึ้นเป็น..รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัณยบัฏ ในราชทินนาม "พระพรหมวชิรโมลี" ก็มีเสียงสาธุการ แสดงมุทิตาสักการะ จากพระธรรมทูตทั่วโลก ซึ่งเคารพนับถือในหลวงปู่พระธรรมโมลี เป็นเสียงที่น่าอัศจรรย์ ทั้งนี้คงไม่ต้องนับเสียงในประเทศไทย ที่บรรดาพระสงฆ์องค์เณรทั่วไทย ต่างเคารพนับถือหลวงปู่พระธรรมโมลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติอันน่าอัศจรรย์ของหลวงปู่พระธรรมโมลีนั้น ยังมีด้วยว่า ในปี พ.ศ.2513 ซึ่งพระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ได้รับอาราธนาให้ขึ้นไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ณ วัดบุญวาทย์วิหาร นั้น เวลานั้น หลวงปู่เกษม เขมโก พระอริยเจ้าของชาวล้านนาไทย เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของในหลวงและพระมหาราชินี รัชกาลที่ 9 และในปี พ.ศ.2513 นั้น พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ในนามสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สามารถสอบได้ประโยค ป.ธ.9 อันสูงสุดในภาคเหนือ

 

 

หลวงพ่อเกษม เขมโก พระมหาเถราจารย์นั้น ท่านชื่นชอบพระนักการศึกษา โดยเฉพาะภาษาบาลี จึงได้มี "รางวัลพิเศษ" ถวายแด่..พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9 แม้มิใช่ชาวลำปาง แต่สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่จังหวัดลำปาง อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน (ก่อนหน้านั้น อย่านับแต่เป็นมหาเปรียญเลย แค่สอบได้นักธรรมชั้น ตรี โท หรือเอก ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว)

 

 

ครั้นต่อมา ปรากฏด้วยว่า พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9 วัดบุญวาทย์วิหาร มักจะได้รับอาราธนาจากหลวงพ่อเกษม เขมโก ให้เข้าไปสนทนาธรรม ณ สุสานไตรลักษณ์ อยู่เป็นประจำ หนำซ้ำ ภาษาที่พูดคุยกันนั้น คนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่อง เพราะท่านสนทนาด้วยภาษา..บาลี อาทิเช่น

หลวงปู่เกษม ถาม : กึนาโมสิ๊ อาวุโส (ท่านมีนามว่ากระไร)

 

พระมหาทองอยู่ ก็กราบเรียนว่า : อหํ ภนฺเต ญาณวิสุทฺโธ นาม (กระผมมีนามว่า ญาณวิสุทโธ ขอรับ)

หลวงปู่เกษม : กุโต อาคโตสิ๊ (พระคุณท่านเดินทางมาจากไหน)

 

พระมหาทองอยู่ : อหํ ภนฺเต ปุญฺญวาทวิหารโต อาคโตมฺหิ (กระผมมาจากวัดบุญวาทย์วิหาร ขอรับ)

หลวงปู่เกษม : ขมนียนฺเต (สุขภาพกายท่านสบายดีอยู่หรือ)

 

พระมหาทองอยู่ : อาม ภนฺเต ขมนียมฺเม (ขอรับพระคุณท่าน กระผมยังสบายดีครับ)

หลวงปู่เกษม : ยาปนียนฺเต (สุขภาพใจของท่านล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง)

 

พระมหาทองอยู่ : อาม ภนฺเต ยาปนียมฺเม (ขอรับพระคุณท่าน สุขภาพใจของกระผมยังเป็นปกติดีอยู่)

 

หลวงปู่เกษม : กติวสฺโสสิ๊ (ท่านมีอายุพรรษาเท่าไหร่)

 

พระมหาทองอยู่ : โสฬสวสฺโสมฺหิ ภนฺเต (กระผมมีอายุพรรษาได้ 16 พรรษา ขอรับ)

ฯลฯ

 

 

(พระมหาทองอยู่ ก็กราบเรียนถามหลวงปู่ครูบาเกษมกลับในทำนองเดียวกัน)

 

 

 

ภาษาเหล่านี้ ลูกศิษย์ในสำนักสุสานไตรลักษณ์ลำปางเวลานั้น ต่างโจทย์ขานกันว่า "เป็นภาษาเทพ" เพราะฟังกันไม่รู้เรื่อง ทั้งนี้ หลวงปู่เกษม เขมโก นั้น ท่านเคยศึกษาภาษาบาลีแบบโบราณ ที่เรียกว่า บาลีใหญ่ หรือบาลีมูลกัจจายน์ มาอย่างชำนาญ ดูได้จากพระคาถาต่างๆ ที่ท่านลงเป็นอักขระเลขยันต์ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหานั้น จะต่างจากพระเกจิอาจารย์ทั่วไป โดยท่านนิยมใช้คาถา "สพฺเพ ชนา สุขิตา โหนฺตุ" เป็นบทแผ่เมตตาอันไม่มีประมาณ ส่งผลให้วัตถุมงคลของ หลวงปู่เกษม เขมโก มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในระดับแนวหน้าของบรรดาพระเกจิอาจารย์ของไทยในสมัยกึ่งพุทธกาล

 

 

เมื่อพระมหาทองอยู่ ตัดสินใจเดินทางไกลไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย และได้เข้าไปกราบลาหลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก ซึ่งหลวงปู่เกษมรู้สึกเสียดายที่เพชรเม็ดงามจะหลุดจากเมืองลำปางไป แต่ถึงอย่างไร เมื่อลูกหลานจะไปได้ดีมีความเจริญก้าวหน้า บิดามารดาก็มีหน้าที่เพียงอย่างเดียว คือ ส่งเสริม อวยชัยให้พร ให้ไปได้ดีมีความเจริญรุ่งเรือง หลวงปู่เกษมได้ถวายกัปปิยปัจจัยแก่พระมหาทองอยู่ "เป็นอันมาก" ประมาณว่าสามารถเรียนได้หลายปี จึงมีสำนวนประจำหลวงพ่อพระธรรมโมลี (ทองอยู่) ว่า "ผมได้รับทุนหลวง..ไปเรียน" ครั้นถามว่า "ทุนหลวงพระราชทานหรือครับหลวงพ่อ" หลวงพ่อพระธรรมโมลีก็ตอบว่า "ทุนหลวงพ่อเกษม" ซึ่งก็นับว่าหาได้ยากเช่นกัน

 

 

บัดนี้ ศิษย์เอกของหลวงปู่เกษมจากต่างถิ่นอีกรูปหนึ่ง คือ พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9 ผู้เคยได้รับโอกาสรับใช้ในองค์หลวงปู่เกษม เขมโก พระอริยเจ้าของชาวลำปาง มีบุญบารมีสูงสุด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาขึ้นเป็น "รองสมเด็จพระราชาคณะ" เป็นกรณีพิเศษ นับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ ต่างล้วนชื่นชมยินดีในบารมีธรรมของหลวงปู่พระธรรมโมลี ผู้มีราชทินนามใหม่ว่า "พระพรหมวชิรโมลี"

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ในฐานะลูกศิษย์ลูกหาจากแดนไกล ขอกราบถวายมุทิตาสักการะ "หลวงปู่พระพรหมวชิรโมลี" มา ณ โอกาสนี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ มีราชกิจจานุเบกษา พระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์อีก 10 รูป ดังนี้

 

 

 

  

 

 

ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปทุกองค์ ขอให้ใช้สติปัญญาความสามารถ ช่วยเหลืองานพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง สมตามพระราชอัธยาศัยที่ทรงไว้วางพระทัยถวายพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั่วหน้า

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 6 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264