สืบชาตาหลวง (หลวงพ่อ หลวงพี่)

 

 

นิมนต์พระธรรมทูต USA ประชุมออนไลน์

 

ต่ออายุกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย

 

ไปจนกว่าจะสามารถประชุมตามปกติได้

 

 

 

 


 


 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 29 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264