ถอนสายบัว !

 

 

เจ้าคุณสุรชัยลาออก

 

จากตำแหน่งรองประธานพระธรรมทูตต่างประเทศ

 

มส. อนุมัติทันที ไม่ง้อ มีคนอยากเป็นอีกเยอะ

 

 

 

 

 

 

พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)

 

 

รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

รักษาการเจ้าคณะภาค 12

รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

 

 

อดีตรองประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศหมาดๆ

 

ยังหนุ่มแน่น มีเหตุผลอะไร ทำไม ต้องลาออก

 

จับตาต่อไป ว่าต้องลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดหรือไม่ ?

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 1 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264