มิ่งขวัญวัดสระเกศ

 

พระองค์ภา ทรงมีพระราชศรัทธา

 

ในพระสงฆ์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธาน งานอุปสมบท สามเณรวิโรจน์ สีน้ำเงิน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)

 


 

 

 

ภายหลังสิ้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้ว วัดสระเกศก็เหมือนเป็นวัดห่างวัง ผู้คนเข้าใจว่าคงไม่มีหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงใกล้ชิดกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ

 

 

แต่ภาพข้างต้นนั้น เป็นการยืนยันว่า คณะสงฆ์วัดสระเกศ มีร่มโพธิ์ร่มไทรในพระราชวงศ์จักรี เป็นอัครนารีทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพระองค์ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานอุปสมบท สามเณรวิโรจน์ สีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ถือได้ว่า วัดสระเกศ อยู่ในพระราชินูปถัมภ์โดยพฤตินัย

 

 

อนึ่งนั้น เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นั้น ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดายิ่งนัก

 

 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระราชศรัทธาในพระสงฆ์วัดสระเกศ พระสงฆ์วัดสระเกศจึงเหมือนมีร่มโพธิ์ร่มไทรให้ได้พึ่งพระบารมี แม้นมีอุปัทวันตรายใดๆ ก็เชื่อว่า ด้วยพระบารมี จะช่วยปัดเป่าอุปัทวันตรายนั้นๆ ให้พลันมลายหายไป

 

 

ทุกวันนี้ คณะสงฆ์วัดสระเกศ จึงแทบจะมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นมิ่งขวัญประจำวัด

 

 

 

ภาพ : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 23 เมษายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264