เจ้าคุณสุรชัยส่อหลุดทุกตำแหน่ง !

 

หลังสำนักพุทธฯชี้ ผิดจริยาพระสังฆาธิการ

กรณีเป็นประธานชะยันโต

อดีตพระพรหมสิทธิและคณะที่ต้องคดี

หนีความรับผิดชอบไม่พ้น

 

 

 

 

 

 

สำนักพุทธฯยืนยัน มหาเถรสมาคมวินิจฉัยว่า "อดีตเจ้าคณะธงชัยและคณะ พ้นจากความเป็นพระภิกษุแล้ว" หมายความว่า บวชใหม่ไม่ได้ ห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ อยู่ในวัดต่อไปก็คง..ไม่ได้ ต้องออกไปให้พ้นจากวัดสระเกศภูเขาทอง มิให้เป็นก้างขวางคอ ของใครอีกต่อไป ใครหนอ รักเราเท่าชีวี.. ภาพด้านบนนี้คงพอมองเห็น คนกันเองทั้งนั้น การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ตอนมีอำนาจใครก็ไปหา แต่พออำนาจหลุด เหลือแต่อุบล ผู้คนก็เหินห่างร้างลา

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าคุณสุรชัย : พระเทพรัตนมุนี

รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

รักษาการเจ้าคณะภาค 12

รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

 

 

ออกหมักแรกและสุดท้าย ตายคาเวที

หรือนี่จะถึงคราวสูญสิ้นวงศ์สมเด็จเกี่ยวแล้ว

 

 

 

มส.ชี้ชัด "5 อดีตพระเถระวัดสระเกศฯ" คดีเงินทอนวัด พ้นจากสงฆ์แล้ว

 

 

มอบสำนักพุทธฯพิจารณาดำเนินการกรณีทำพิธีกลับมาครองจีวรอาจเข้าข่ายปลอมบวช "พระเทพรัตนมุนี" ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ โดนหางเลขด้วย ฐานสนับสนุน

 

 

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงลาการประชุม ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ ในฐานะโฆษก พศ. แถลงข่าวว่า พศ.ได้นำกรณีคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ อดีตพระศรีคุณาภรณ์ และอดีตพระครูสิริวิหารการ เข้าหารือ มส.ซึ่งทั้ง 5 รูปอยู่ในช่วงที่ศาลพิพากษาให้รอลงอาญา ประกอบกับในช่วงการดำเนินคดีเงินทอนวัดเมื่อปี 2561 อดีตพระเถระทั้ง 5 รูป ได้ถูกดำเนินการให้พ้นจากสมณเพศ ตามมาตรา 30 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ที่ระบุว่า เมื่อจะต้องจำคุก กักขัง หรือขัง พระภิกษุรูปใด ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล มีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศแล้ว

 

 

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า พศ.จึงนำเข้าหารือ มส. เพราะเห็นว่าการที่อดีตพระเถระทั้ง 5 รูป ทำพิธีกลับมาห่มจีวรอีกครั้ง อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 208 ประมวลกฎหมายอาญา ที่ระบุว่า ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

อีกทั้งยังปรากฏภาพ พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ นั่งเป็นประธานสงฆ์ในพิธีดังกล่าวด้วย ซึ่งเหมือนเป็นการส่งเสริมสนับสนุน จึงอาจเข้าข่ายความผิดละเมิดจริยาพระสังฆาธิการด้วย มส.พิจารณาตามข้อหารือของพศ.อย่างถี่ถ้วนและเห็นว่า คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ์ ดังนั้นอดีตพระเถระทั้ง 5 รูปจึงถือว่าพ้นจากความเป็นสงฆ์แล้ว และมอบให้ทาง พศ.ไปหารือพิจารณาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีของอดีต 5 พระเถระวัดสระเกศฯ ที่อยู่ระหว่างรอลงอาญา คือ

 

 

1. คดีร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2542 จากงบฯอุดหนุนในโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา ตามแผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ โทษจำคุก 4 ปี 16 เดือน ปรับ 112,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี อดีตพระศรีคุณาภรณ์ อดีตพระครูสิริวิหารการ และอดีตพระราชกิจาภรณ์ โทษจำคุก 2 ปี 8 เดือน ปรับคนละ 56,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี

 

 

2. คดีร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จากงบฯเงินอุดหนุนในโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนาในปีงบฯ 2558 ประกอบด้วย อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ และอดีตพระราชกิจจาภรณ์ โทษจำคุก 6 ปี 24 เดือน ปรับคนละ 168,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี

 

 

3. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ พศ.ทุจริตเงินงบฯ อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบฯ 2559 โดยอดีตพระพรหมสิทธิ โดนโทษจำคุก 48 เดือน ปรับ 36,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 20 เมษายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264