ทูลสังฆราช !

 

 

อาจารย์ปู่จำนงค์ออกโรง

 

เขียนกราบเรียนขอพึ่งบารมีสมเด็จพระสังฆราช

 

โปรดวินิจฉัยในกรณีวัดสระเกศและวัดสามพระยา

 

 

 

 


 

 

 

ศ. (พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

 

ปรมาจารย์อาวุโสสายมหาจุฬาฯ

 

อดีตพระราชาคณะวัดสระเกศ

 

 

 


 

 

 

ที่มา : THE BUDDH : 19 เมษายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264