ฟ้าประทาน

 

 

มส.เห็นชอบให้..สมเด็จพระมหาธีราจารย์

 

ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ท่าเตียน

 

พระอารามหลวงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

 

(ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)

 

 

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

 

 

 

ข่าววงการสงฆ์รายงานว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญ คือ การเสนอชื่อเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รูปใหม่ แทนพระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) ซึ่งเพิ่งจะมรณภาพลงไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา และถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการสงฆ์ เพราะวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนนั้น เป็นพระอารามหลวงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

 

 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า เมื่อหลวงพ่อสีนวลได้ถึงแก่มรณภาพลงไปนั้น มีการตั้ง "พระราชธรรมสุนทร-ทองใบ ปุณฺโณภาโส" ซึ่งมีพรรษายุกาลสูงถึง 91 ปี ให้ขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราว ในขณะที่ภายในวัดโพธิ์ก็ไม่มีพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงกว่านั้น โดยล่าสุดนั้น พระราชธรรมสุนทร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น "พระเทพวชิรโมลี" ทั้งนี้เป็นที่คาดหมายกันว่า การได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ดังกล่าว คงจะเพื่อรองรับกับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์อย่างเต็มตัวในโอกาสต่อไป

 

 

แต่วันนี้ มีข่าวว่า มหาเถรสมาคม ได้พิจารณาโยกย้าย "สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ปสฤษธิ์ เขมงฺกโร" เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ซึ่งถือว่าเป็นการเซอร์ไพรซ์ในวงการสงฆ์อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี ในกระบวนการ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" พระสังฆาธิการระดับสูง ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด (รวมทั้งรองจังหวัด) เจ้าคณะภาค (รวมทั้งรองภาค) เจ้าคณะหน กรรมการ มส. และเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั้น พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ได้รับการแก้ไขใหม่ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้การแต่งตั้ง "เป็นพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์"

 

 

ต่อมาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มหาเถรสมาคม ก็ได้ลงมติ "แก้ไขปรับปรุง" กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 อันเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คณะสงฆ์ ที่ได้แก้ไขในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นั่นเอง ซึ่งหลังจากนั้นก็มีพระบรมราชโองการ "แต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง" เป็นอันดับแรก

 

 

และในวันนี้ก็มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อันใหญ่ไม่ด้อยกว่าเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อเทียบเคียงในเนื้อหาของ พรบ.คณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ซึ่งได้แก้ไขครั้งล่าสุดแล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่า "เป็นพระบรมราชโองการโดยสมบูรณ์" มหาเถรสมาคมเป็นแต่เพียงผู้รับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้น ดังนั้นจึงว่า "ฟ้าประทาน"

 

 

เมื่อวันนี้ มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เหมือนในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงว่าการกิจการพระศาสนาเอง โดยมหาเถรสมาคมเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมองไปในอีกหลายพระอารามหลวงทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น วัดสระเกศ วัดสามพระยา วัดโสธรวราราม ซึ่งยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ มีเพียงรักษาการเท่านั้น ก็ทำให้เห็นว่า ไม่แน่ อาจจะมีกรณีที่เรียกว่า "เสือข้ามหวย" เหมือนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ในวันนี้ก็เป็นได้ เพราะทุกอย่างอยู่ในพระราชอำนาจหมดแล้ว แบบนี้แหละที่โบราณว่า บุญวาสนานั้นแข่งขันกันไม่ได้ เพราะเป็นเรื่อง..ฟ้าประทาน

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

(ธงชัย ธมฺมธโช)

 

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

 

 

 

 

เซียนพระมองไปที่ "พระที่มีสมณศักดิ์และมีตำแหน่งใหญ่" อีกรูปหนึ่ง คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ซึ่งเป็นทั้งสมเด็จและเป็นถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แต่มีตำแหน่งภายในวัดไตรมิตรเป็นแค่ "ผู้ช่วยเจ้าอาวาส" ดูยังไงก็ไม่สมกับฐานันดรศักดิ์และอำนาจอันใหญ่อันดับหนึ่งในวงการสงฆ์ไทย จึงเชื่อกันว่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อาจจะมี "บิ๊กเซอร์ไพรซ์" ไม่ต่างจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในวันนี้ อาจจะแค่ดูทีว่าจะลงวัดไหนให้เหมาะสม เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า "จะไปครองภูเขาทอง" ข่าวนี้เล่นเอาเจ้าคุณสุรชัยหนาว

 

 

คณะสงฆ์ไทยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดยุควิ่งเต้นเส้นสายแล้ว ไม่มีการวางทายาทไว้กินตำแหน่งเหมือนเคยเป็นอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ ก็ไม่มีบัญชีหรือโผเจ้าคุณสายโน้นสายนี้ และตำแหน่งในคณะสงฆ์ระดับสูง รวมทั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทั่วไทย ก็จะเป็นแบบวัดโพธิ์ในวันนี้

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 31 มีนาคม 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264