มึน !

 

มส.ตอบคำถามกรณีพระประเภท ข. ไปต่างประเทศ

สำนักพุทธถามว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร

บอกให้ทำตามกฎปี 37 และระเบียบของแต่ละประเทศ

แปลว่าทำเหมือนเดิม ไม่มีเพิ่มเติมอะไรเลย

ถ้ามันเหมือนเดิม เขาจะถามทำไมครับท่าน

 

ตอบแบบนี้ก็เหมือนไม่ตอบ เพราะไม่มีอะไรใหม่เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และที่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ก็คือ มีการจัดประเภทพระไปต่างประเทศเป็น ก-ข และไม่รู้ว่าจะมี ค-ง ด้วยหรือไม่ ต้องถามคุณณรงค์นั่นแหละว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดประเภทพระดังกล่าว กล่าวทางมหาเถรสมาคมนั้น อ่านดูตามรายงานการประชุมแล้ว ดูเหมือนว่าท่านจะไม่ทำอะไรเลย นอกจากอือออห่อหมก ขนาดปัญหาใหญ่ๆ ระดับโลก เช่น ไวรัสโควิด ซึ่งกระทบต่อการเดินทาง ทางราชการบ้านเมืองนั้น เขาต้องมีการบริหารจัดการเป็นพิเศษ แบบว่ายกระดับการทำงาน แต่ของคณะสงฆ์นอกจากจะไม่ทำอะไรแล้ว ยังโบ้ยให้ไปทำตามมติเก่าๆ อีก มันจะทันกินหรือครับท่าน แค่ตอบคำถามให้ชัดเจนยังทำไม่ได้ ก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะครับ ท่านมหาเถร

 

 

 

  

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 30 ธันวาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264