เปิดตารางการประชุมมหาเถรสมาคม ปี 64

 

ทั้งปีมีประชุม 35 ครั้ง

 

เว้นเสาร์-อาทิตย์ วันพระ และวันสำคัญของชาติ

 

 

 

 

 


 


 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 5 ธันวาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264