สมเด็จพระวันรัตเงียบ !

 

 

ไม่ตอบคำถามว่าทำไม

 

พระปัญญา สีสัน สังกัดวัดญาณสังวราราม

 

จึงอาจหาญหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

 

ต้องคดีและหนีออกนอกประเทศ

 

ไม่มีใครรับผิดชอบเลยหรือฮะ คณะธรรมยุต ?

 

 

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

 

เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

ประธานกรรมการบริหารวัดญาณสังวราราม

 

ต้นสังกัด พระปัญญา สีสัน ผู้ต้องหาคดีอาญา ม.112

 

"หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าฌาน !

 

"พุทโธ ปัญญา ธัมโม ปัญญา สังโฆ ปัญญา"

เมื่อคนดังไม่ยอมนั่งเคลียร์ เอาแต่นั่งหลับตา

จะแก้ปัญหาพระศาสนาได้อย่างไร ?

 

 

 

 


 

 

 

 

พระปัญญา สีสัน กับคดีอาญา มาตรา 112

 

 

 

 

 

 

 

12-13 ธันวาคม 2563

 

สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช

เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มจร.

หวังว่านิสิต มจร. คงไม่มีใครขอถอนตัวนะครับ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 1 ธันวาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264