หลวงพ่อยังอยู่

 

ชาววัดพุทธปทีปตกใจนึกว่าหลวงพ่อเป็นอะไร

 

หลังได้อ่านข่าวผลัดแผ่นดินวัดพุทธปทีป

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพ่อพระเทพภาวนามงคลยังคงเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป

 

 

 

เจ้าคุณเหลา (พระราชวิเทศปัญญาคุณ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร และประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร รูปใหม่ ได้แจ้งมายัง อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ว่า ตามที่เราได้เสนอข่าวเกี่ยวกับวัดพุทธปทีปไปว่า "หลวงพ่อได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น" ยังไม่ตรงทีเดียว

 

 

คือว่า หลวงพ่อพระเทพภาวนามงคล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ท่านมีอายุมากอยากจะพักผ่อน จึงขอตัวกลับไปพักรักษาตัวที่เมืองไทยอย่างถาวร แต่ท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านพระครูภาวนาวิธาน (สุทัศน์) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ที่ประชุมจึงมีมติ "ให้ยกหลวงพ่อเป็นกิตติมศักดิ์" ไม่ต้องบริหารองค์กร แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปต่อไป

 

 

จึงเป็นอันเข้าใจว่า ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปนั้น ยังคงเป็นหลวงพ่อพระเทพภาวนามงคล แต่ในส่วนขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์นั้น ได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด มีพระราชวิเทศปัญญาคุณ (เจ้าคุณเหลา) เป็นประธาน ตามที่ได้รายงานไปแล้ว

 

 

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีการแก้ไขบายลอว์ขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมนั้น "ผูกตำแหน่งประธานองค์กรไว้กับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป" แต่เมื่อมีการแก้ไข "ไม่ให้เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปเป็นประธานองค์กรฯโดยตำแหน่ง" อีกต่อไป ก็ส่งผลให้วัดพุทธปทีปมิใช่วัดหลักในประเทศอังกฤษอีกต่อไป เพราะต่อไป จะเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนก็ได้ที่ได้รับเลือกตั้ง ถือว่าสามารถดำรงตำแหน่งประธานองค์กรได้เท่ากัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้ไขธรรมนูญขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

 

 

ทราบข่าวต่อไปว่า เวลานี้ ทางวัดยานนาวา โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้สร้างวัดใหม่ขึ้นมาในกรุงลอนดอน ชื่อว่า วัดพรหมวชิรญาณ โดยมุ่งหมายจะให้เป็นวัดใหญ่ในกรุงลอนดอน เป็นศูนย์กลางการประชุมของพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งก่อนหน้านี้ วัดสระเกศ ก็ได้สร้างวัดพุทธาราม ขึ้นมาที่เมืองลีดส์ มุ่งหมายจะให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่ของวัดสระเกศเช่นกัน

 

 

การปลดล็อก "ตำแหน่งประธานองค์กร" ออกจากตำแหน่ง "เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป" จึงถือว่ามีนัยยะสำคัญต่อการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และย่อมส่งผลกระทบต่อวัดพุทธปทีป ซึ่งเคยเป็นวัดหลักในอังกฤษ ต่อนี้ไป วัดพุทธปทีป ก็จะกลายเป็นวัดธรรมดาวัดหนึ่ง และเมื่อตำแหน่ง "ประธานองค์กร" แยกและย้ายไปอยู่วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ ถนนทุกสายก็จะมุ่งไปวัดมหาธาตุ เมืองคิงส์บรอมลี่แทน ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง ฯลฯ

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 24 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264